Pracownie izotopowe: dwie klasy III i jedna klasy II

Dane techniczne:

Pracownie są wyposażone w dygestoria w tym ceramiczne i plastikowe, płyty grzewcze, wagi analityczne i techniczne, wirówki, stanowiska do chromatografii jonowymiennej i mineralizatory mikrofalowe.

Fot .1. Waga analityczna i techniczna (po lewej) oraz wirówka (po prawej) w pracowni klasy III (budynek 2)

Fot .1. Waga analityczna i techniczna (po lewej) oraz wirówka (po prawej) w pracowni klasy III (budynek 2)

Fot. 2. Mineralizatory mikrofalowe w pracowni klasy III (budynek 2)

Fot. 2. Mineralizatory mikrofalowe w pracowni klasy III (budynek 2)

Fot. 3. Stanowiska do ciśnieniowej chromatografii jonowymiennej w budynku 6

Fot. 3. Stanowiska do ciśnieniowej chromatografii jonowymiennej w budynku 6

Fot. 4. Plastikowe i plastikowo-ceramiczne dygestoria w pracowni izotopowej klasy III w budynku 6

Fot. 4. Plastikowe i plastikowo-ceramiczne dygestoria w pracowni izotopowej klasy III w budynku 6

Fot. 5. Pracownia izotopowa klasy II (budynek 1)

Fot. 5. Pracownia izotopowa klasy II (budynek 1)

Lokalizacja urządzeń:

Budynek 1,2 i 6, Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64)