Profesjonalne mierniki radonu AlphaGUARD

Dane techniczne:

Typ detektora: komora jonizacyjna
Zakres pomiarowy: od 2 do 2 000 000 Bq/m3

Zastosowanie:

Miernik AlphaGUARD PQ2000 (1995)
Pomiar radonu w powietrzu atmosferycznym i w budynkach - praca w trybie dyfuzyjnym

Mierniki AlphaGUARD PQ2000 PRO (1999, 2007)
Pomiar radonu w powietrzu, glebie i wodzie - możliwość pracy w trybie dyfuzyjnym i przepływowym

Miernik AlphaGUARD DF2000 (2017)
Pomiar radonu i toronu w powietrzu, glebie, pomiar radonu w wodzie - możliwość pracy w trybie dyfuzyjnym i przepływowym

Lokalizacja urządzeń:

Laboratorium Ekspertyz Dozymetrycznych (NLR)