Spektrometr Całego Ciała (SCC)

Ortec, Canberra, Instytut Medycyny Pracy (Łódź), IFJ PAN

Dane techniczne:

Spektrometr wyposażony jest w dwa detektory HPGe Ortec o wydajności 30% oraz jeden detektor NaI o średnicy 5 cali. Elektronika Canberra, widma zbierane w MCA Multiport II
Osłona o masie 17 ton wykonana z XIX-wiecznej stali została wytworzona w 1963 roku w Instytucie Medycyny Pracy. W 2008 została przewieziona i zainstalowana w IFJ PAN. Uruchomiona z nowymi detektorami w 2010 roku.

Fot. 1. Widok SCC z zamkniętą obudową

Fot. 1. Widok SCC z zamkniętą obudową

Fot. 2. Wnętrze SCC w czasie montażu detektorów w 2010 roku

Fot. 2. Wnętrze SCC w czasie montażu detektorów w 2010 roku

Zastosowanie:

Oznaczanie zawartości radioaktywnych pierwiastków śladowych w ciele człowieka.

Lokalizacja urządzeń:

Budynek 5, Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64)