Spektrometry promieniowania alfa

Dane techniczne:

1. Alpha Duo, prod. Ortec, USA, 2010
Dwa całkowicie niezależne tory pomiarowe, wyposażone w detektory Ortec o powierzchni 450 mm2 każdy i zdolności rozdzielczej 18 keV. Zbieranie widm za pomocą programu Ortec Maestro.
2. AlphaQuattro, prod. Silena SpA, Mediolan, Włochy; 1995
Cztery całkowicie niezależne tory pomiarowe, wyposażone w cztery detektory Canberra PIPS produkcji belgijskiej o powierzchni 450 mm2 każdy i zdolności rozdzielczej 18 keV. Zbieranie widm za pomocą programu Silena MCA plus.
3. Dwa Ortec 576 A, prod. Ortec USA 1988
Cztery tory pomiarowe, wyposażone w cztery detektory Canberra PIPS produkcji belgijskiej o powierzchni 450 mm2 każdy i zdolności rozdzielczej 18 keV.
4. Dwa Canberra 7401, prod. Canberra, USA 2011
Cztery tory pomiarowe, wyposażone w cztery detektory Canberra PIPS produkcji belgijskiej o powierzchni 450 mm2 każdy i zdolności rozdzielczej 18 keV.
5. Canberra Multiport II współpracujący z programem Genie 2000 i zbierający widma ze spektrometrów Ortec 576A i Canberra 7401.
6. Dwa PC kontrolujące w/w spektrometry.

Fot. 1. Zestaw 12 torów spektrometrii alfa w Pracowni Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska

Fot. 1. Zestaw 12 torów spektrometrii alfa w Pracowni Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska

Zastosowanie:

Pomiar zawartości pierwiastków alfa promieniotwórczych (np. izotopy plutonu, radu, uranu, ameryku, toru, samaru, kiuru itp.) w dowolnym rodzaju próbek środowiskowych lub materiałowych. Pomiar wymaga wcześniejszego zastosowania odpowiedniej preparatyki chemicznej próbek.

Lokalizacja urządzeń:

Pracownia Badań Skażeń Promieniotwórczych Środowiska, budynek 6, Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64)