Termoluminescencyjne (TL) i optoluminescencyjne (OSL) czytniki detektorów promieniowania jonizującego

Czytnik Risø TL/OSL-DA-20

Dane techniczne:

Producent: Risø DTU National Laboratory
Rodzaj stymulacji: termiczna i optyczna
Stymulacja termiczna: do 700°C z prędkościami grzania od 0.1 do 10°C/s
Stymulacja optyczna: diody LED (470 nm, ~ 80 mW/cm2 oraz 870 nm, ~ 145 mW/cm2)
System detekcyjny: fotopowielacz EMI 9235QB + filtry optyczne
Czułość spektralna: 150 – 600 nm z maksimami przy 200 i 350 nm
Źródła promieniotwórcze: 90Sr/90Y (aktywność ~ 1.48 GBq, moc dawki (KAIR) ~ 0.063 Gy/s)
241Am (aktywność ~ 10.7 MBq, fluencja cząstek alfa ~ 1.68 x 105 cząstek x s-1 x cm-2)
Możliwość prowadzenia pomiarów w atmosferze gazu obojętnego

Zastosowanie:

Czytnik dedykowany do pomiarów widm luminescencji stymulowanej termicznie i optycznie materiałów luminescencyjnych.

Czytnik Risø TL/OSL-DA-20

Czytnik Harshaw TLDTM model 3500

Dane techniczne:

Producent: Thermo Scientific
Rodzaj stymulacji: termiczna (do 600°C z prędkościami grzania od 1 do 25°C/s)
System detekcyjny: fotopowielacz ETE 9125B + filtry optyczne
Czułość spektralna: 270 – 600 nm z maksimum przy 350 nm
Możliwość prowadzenia pomiarów w atmosferze gazu obojętnego

Zastosowanie:

Czytnik dedykowany do pomiarów widm luminescencji stymulowanej termicznie materiałów luminescencyjnych.

Czytnik Harshaw TLD model 3500

Czytniki typu RA’94 (3 sztuki)

Dane techniczne:

Producent: Mikrolab s.c.
Rodzaj stymulacji: termiczna (do 600°C z prędkościami grzania od 0.1 do 20°C/s)
System detekcyjny: fotopowielacz EMI 9789QB + filtry optyczne
Czułość spektralna: 150 – 650 nm z maksimum przy 350 nm
Możliwość prowadzenia pomiarów w atmosferze gazu obojętnego

Zastosowanie:

Czytniki dedykowane do pomiarów widm luminescencji stymulowanej termicznie materiałów luminescencyjnych.

Czytniki typu RA’94

Dokładny opis czytników można znaleźć na stronie:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350448714001152

Czytnik HELIOS

Dane techniczne:

Rodzaj stymulacji: optyczna (diody LED, 455 – 465 nm)
System detekcyjny: fotopowielacz + filtry optyczne
Czułość spektralna: w zależności od modelu (zakres UV lub światła zielonego)
Tryb pomiaru: CW-OSL (HELIOS-1), PL (HELIOS-2), TR-OSL (HELIOS-3)
Źródło promieniowania: mini-generator promieniowania X

Zastosowanie:

Czytniki dedykowane do pomiarów widm luminescencji stymulowanej optycznie materiałów luminescencyjnych przy różnych trybach wzbudzania i rejestracji sygnału.

Czytnik HELIOS

Lokalizacja urządzeń:

Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63)