Tory spektrometrii promieniowania gamma i alfa dedykowane do identyfikacji produktów naświetlania tarcz z cyklotronu AIC-144

SILENA Sp.A, Mediolan, (elektronika), IFJ Kraków (detektory germanowe); Canberra, Ortec, Tennelec (detektory i spektrometry cząstek alfa)

Dane techniczne:

Spektrometry promieniowania gamma z detektorami germanowymi (HPGe) produkcji IFJ PAN:
  1. 1. Planarny (2000) : S = 12 cm2, h = 8 mm, zakres spektralny 30-500 keV, elektronika: wzmacniacz Silena 7611/L, zasilacz HV Silena 7716 i ADC Silena 7411, wyposażony w osłonę bierną o grubości 5 cm ze standardowego ołowiu.
  2. 2. Koaksjalny (1993), wydajność 7%, zakres spektralny 80-2000 keV, elektronika: wzmacniacz Silena 7611/L, zasilacz HV Silena 7716 i ADC Silena 7411. Osłona częściowa (5 cm ołowiu), pionowa ława optyczna umożliwiająca odsunięcie preparatu na odległość do 2 m od detektora.
Oba tory jednocześnie obsługuje analizator wielokanałowy Silena wbudowany jako karta w dedykowanym komputerze PC.
Dwa spektrometry promieniowania alfa z detektorami Canberra PIPS:
  1. 1. Ortec 576A posiadający dwa tory spektrometryczne
  2. 2. Tennelec TC256 (pojedynczy)
Oba spektrometry współpracują z analizatorem wielokanałowym Hetman.

Fot. 1. Zestaw spektrometrów promieniowania alfa

Fot. 1. Zestaw spektrometrów promieniowania alfa

Fot. 2. Spektrometr promieniowania gamma z wertykalną ławą optyczną do pomiarów wysokoaktywnych próbek

Fot. 2. Spektrometr promieniowania gamma z wertykalną ławą optyczną do pomiarów wysokoaktywnych próbek

Zastosowanie:

Identyfikacja i pomiary ilościowe nuklidów gamma i alfa promieniotwórczych otrzymywanych sztucznie (w cyklotronie AIC -144)

Lokalizacja urządzeń:

Pracownia izotopowa klasy II w budynku 1, Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64)