Tory spektrometrii promieniowania gamma i alfa dedykowane do prac radiochemicznych

Ortec i Canberra (elektronika, detektory cząstek alfa), IFJ Kraków (detektory germanowe)

Dane techniczne:

Spektrometry promieniowania gamma z koaksjalnymi detektorami germanowymi (HPGe) produkcji IFJ PAN:
  1. 4% wydajności, osłona 5 cm ołowiu, wzmacniacz Ortec 659, zasilacz HV Ortec 572A.
  2. 9 % wydajności, osłona 5 cm ołowiu, wzmacniacz Canberra 2022, zasilacz HV Canberra 3106D.
Dwa spektrometry promieniowania alfa z detektorami Ortec:
  1. Ortec Soloist
  2. Prototyp zbudowany w ZIBJ wyposażony we wzmacniacz i zasilacz HV Polon 1904.
Wszystkie cztery spektrometry (alfa i gamma) współpracują z analizatorem wielokanałowym Ortec Ethernim 919e.

Fot. 1. Spektrometry promieniowania alfa i elektronika spektrometrów promieniowania gamma dedykowanych do prac radiochemicznych

Fot. 1. Spektrometry promieniowania alfa i elektronika spektrometrów promieniowania gamma dedykowanych do prac radiochemicznych

Zastosowanie:

Identyfikacja i pomiary ilościowe nuklidów gamma i alfa promieniotwórczych w opracowywaniu technik separacji pierwiastków i innych pracach radiochemicznych.

Lokalizacja urządzeń:

Pracownia izotopowa klasy II w budynku 2, Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64)