Impulsowy spektrometr magnetycznego rezonansu

IFJ, 2006

Dane techniczne

Konsola spektrometryczna typu APOLLO firmy Tecmag. Dwa kanały szerokopasmowe na zakres 5 - 450 MHz, cyfrowy odbiornik z 14-bitowym przetwornikiem ADC i filtrem cyfrowym, programator sekwencji impulsowych o rozdzielczości 100 ns, oprogramowanie NTNMR pracujące pod Windows XP (USA, 2004r.)
Szerokopasmowy wzmacniacz mocy wysokiej częstotliwości typu M3426 firmy AMT. Moc 1 kW w zakresie 30 - 120 MHz (USA, 1993r.)
Wąskopasmowy wzmacniacz mocy wysokiej częstotliwości typu PA300 firmy usoft. Moc 1kW na częstotliwości 300 MHz (Niemcy, 2000r.)
Magnes nadprzewodzący firmy MAGNEX. Pole magnetyczne 7 T, szczelina 89 mm, jednorodność pola 0.2 ppm dla kuli o średnicy 5 mm. Konsumpcja ciekłego helu i azotu odpowiednio 65 l/100 dni i 50 l/10 dni (Wielka Brytania, 1996r.)
Kriostat przepływowy typu CF 1230, firmy Oxford Instruments wraz z regulatorem typu ITC503 do regulacji i stabilizacji temperatury próbki w zakresie 4 - 300 K, z dokładnością do ±0.1 K (Wielka Brytania, 1996r.).
Sonda z goniometrem do pomiaru widm deuteronowych próbek monokryształów i proszków w zakresie 4.2 - 300 K (Niemcy, 1997r.)
Sonda CP/MAS typu HP-WB 73A firmy Bruker, dwukanałowa, kanał X: 44 - 122 MHz (2H - 31P), kanał 1H: 300 MHz, maksymalna częstość wirowania 15 kHz (Niemcy, 1999r.)

Zastosowanie

  1. Badanie dynamiki molekularnej w kryształach metodami spektroskopii i relaksacji deuteronowej w szerokim zakresie temperatur, od 4.2 K do 300 K
  2. Badanie widm MRJ wysokiej zdolności rozdzielczej w ciele stałym, przy użyciu techniki wirującej próbki (MAS-NMR). Najczęściej badane są widma jąder 29Si, 27Al, 23Na, 9Be, 11B, 79Ga, 51V i 31P.

Lokalizacja urządzenia

Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej (NZ56)