Stanowisko badań podstawowych fizyki jądrowej

Dane techniczne

Stanowisko badań podstawowych fizyki jądrowej używane od 2017 r. bazujące na terminalu wiązki protonowej składa się z następujących elementów:

 1. Próżniowej komory tarczowej
 2. Układu próżniowego służącego do podłączenia komory tarczowej do systemu próżniowego CCB
 3. Układu pomp próżniowych komory tarczowej
 4. Układu kontroli pozycji tarczy
 5. Układ chłodzenia detektorów
 6. Układów detektorów
 7. Układu kaset standardu NIM, VME ,CAMAC stanowiących bazę dla elektroniki pomiarowej
 8. Systemu modułów pomiarowych
 9. Okablowania sygnałowego i zasilającego detektory wysokim napięciem
 10. Miernika pomiaru prądu wiązki
 11. Helowego detektora nieszczelności
 12. Układu próżniowego służącego do odprowadzenia wiązki protonowej z komory tarczowej do beam-dumpu
 13. Instalacji gazów technicznych takich jak izobutan, wodór, tetrafluorometan, argon
 14. Kriogenicznej tarczy ze skroplonym deuterem.

Zastosowanie

Stanowisko badań podstawowych fizyki jądrowej umożliwia zastosowanie wiązki protonów do prowadzenia pomiarów jednocząstkowych i kolektywnych wzbudzeń jąder atomowych oraz oddziaływań kilkunukleonowych. Badania prowadzone są z wykorzystaniem komory próżniowej, w której zachodzi reakcja, a emitowane kwanty gamma, lekkie cząstki naładowane oraz rozproszone protony rejestrowane są przez odpowiednie układy detekcyjne. W pomiarach stosowane są nowoczesne detektory scyntylacyjne LaBr3 i klastry detektora PARIS, a także układy wielodetektorowe KRATTA oraz BINA.

Stanowisko badań podstawowych fizyki jądrowej

Dodatkowe informacje:

https://experimentsccb.ifj.edu.pl/

Lokalizacja urządzenia:

Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB)