Stanowisko szerokiej wiązki promieniowania X

PHILIPS INDUSTRIAL X-RAY; 1997

Dane techniczne

Nowoczesny system stabilizacji napięcia od 16 kV do 320 kV
Metalowo-ceramiczna lampa rentgenowska typu MCN 323 z ogniskami 0.8 i 1.8.
Możliwość programowania podstawowych danych tj. napięcia lampy, natężenia prądu i czasu ekspozycji

Zastosowanie do

  • badań podstawowych nad biofizyczno-chemicznymi uwarunkowaniami skuteczności biologicznej promieniowania jonizującego na poziomie komórkowym i molekularnym
  • badań nad zróżnicowaniem podatności osobniczej
  • standaryzacji retrospektywnej dozymetrii biologicznej dawki pochłoniętej
  • prowadzonych na modelach zwierzęcych napromieniowań promieniowaniem X służącym przedklinicznym badaniom optymalizacji procesu frakcjonacji dawki terapeutycznej
Stanowisko do naświetlań promieniowaniem X

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)