Wielozadaniowe stanowiska mikrowiązki rentgenowskiej

Dane techniczne

Lampa rentgenowska: Hamamatsu L9191 z mikroogniskowaniem
Wymienne tarcze (anody): Ti - energia promieniowania charakterystycznego Kα 4.5 keV
Mo - Kα 17.4 keV
Ag - Kα 22.2 keV
W - Kα 59.3 keV, Lα 8.4 keV
Okienko wyjściowe: Beryllium / 0.5 mm
Zakres napięć pracy lampy: 20 kV - 160 kV
Zakres prądowy: 0 μA - 200 μA
Wielkość żródła emisji promieniowania X: < 2 μm
Kąt emisji promieniowania X: 120 stopni
Rejestracja promieniowania: Photonic Science X-ray CCD camera, 4008 x 2670 pixels
Ogniskowanie: 4.5 keV - układ K-B z wielowarstwowymi zwierciadłami eliptycznymi (Rigaku Inc.)
17.4 keV - układ K-B ze zwierciadłami eliptycznymi

Zastosowanie

(i) Mikrotomografia rentgenowska, CMT oraz mikrotomografia kontrastu fazowego- status: rutynowe badania;
(ii) Naświetlanie próbek biologicznych - status: eksperymenty pilotażowe;
(iii) Fluorescencja rentgenowska, XRF / TXRF - status: w przygotowaniu

Dodatkowe informacje:

http://www.microbeam.eu/

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Fizyki Biologicznej i Nanospektroskopii (NZ52)