Misja IFJ PAN

Prowadzenie międzynarodowych badań o najwyższej jakości, zwłaszcza przy wykorzystaniu dużych infrastruktur badawczych oraz w szerokiej współpracy z innymi wiodącymi instytucjami naukowymi, nakierowanych na głębsze zrozumienie fundamentalnej struktury materii.

Tworzenie wiedzy niezbędnej do rozwiązywania problemów i wyzwań stojących przed współczesną nauką, społeczeństwem oraz gospodarką, oraz komunikowanie tej wiedzy społeczeństwu.

Przywiązywanie szczególnej uwagi do, najszerzej rozumianych, zastosowań fizyki wraz z transferem technologii w służbie społeczeństwa i gospodarki.

Dbanie o harmonijny, wszechstronny i oparty o równość szans oraz równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, rozwój kadry naukowej, pracowników administracyjnych i technicznych.

Promowanie szybkiej ścieżki kariery naukowej dla doktorantów i młodych uczonych.