Nagroda Dyrektora IFJ PAN

Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotycząca działalności naukowej i organizacyjnej

Obowiązujący Regulamin przyznawania Nagrody Dyrektora IFJ PAN


2022

Laureaci Nagrody Dyrektora IFJ PAN w 2022 roku
Edycja Za co przyznane - opis Komu
Edycja piąta Za wyjaśnienie sytuacji fazowej oraz zbadanie i opis kinetyki zimnej krystalizacji ze stanu szklistego rodziny szkłotwórczych ciekłych kryształów podczas zmiany temperatury i ciśnienia dr inż. Anna Drzewicz

2021

Laureaci Nagrody Dyrektora IFJ PAN w 2021 roku
Edycja Za co przyznane - opis Komu
Edycja czwarta Za przeprowadzenie unikalnych badań nad migracją radionuklidów w środowisku Arktyki i opublikowanie wyników w prestiżowym czasopiśmie Science of the Total Environment dr hab. inż. Edyta Łokas
Za przeprowadzenie obliczeń procesów bremsstrahlungu pojedynczego fotonu w zderzeniach dwóch pionów, przedyskutowanie otrzymanych wyników pod kątem stosowalności twierdzenia F.E. Low`a w granicy miękkich fotonów oraz opublikowanie pracy na ten temat w Phys. Rev. D (2022) dr Piotr Lebiedowicz
Za wybitne osiągnięcia organizacyjne w ramach eksperymentu ATLAS dr Dominik Derendarz
Edycja trzecia Za nowatorską koncepcję wykorzystania optycznie stymulowanej luminescencji farmaceutyków w dozymetrii awaryjnej dr inż. Anna Mrozik
Edycja druga Za wybitne osiągnięcie naukowe, którym jest pionierska analiza zjawisk korelacji i fluktuacji w produkcji cząstek w zderzeniach ciężkich jonów przy energiach LHC dr inż. Iwona Sputowska
Za istotny wkład do poszukiwania zjawisk spoza Modelu Standardowego i kształtowania programu fizycznego Współpracy Future Circular Collider dr hab. Marcin Chrząszcz
Edycja pierwsza Za analizę ekskluzywnej produkcji par leptonów w dwu-fotonowych oddziaływaniach proton-proton w eksperymencie ATLAS dr Rafał Staszewski
Za zorganizowanie, kierowanie i udział w akcjach upowszechniania nauki w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN dr Dominika Kuźma
Za cykl publikacji dotyczących badania rozprzestrzeniania się skażeń promieniotwórczych w środowisku półkuli północnej dr Anna Cwanek
Za sfinalizowanie opracowania metody określania femtosekundowych czasów życia w neutrono-nadmiarowych jądrach wzbudzanych w reakcjach transferu nukleonów, z wykorzystaniem spektrometrów AGATA, PARIS oraz VAMOS dr inż. Michała Ciemała