Nagroda Dyrektora IFJ PAN

Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotycząca działalności naukowej i organizacyjnej

Obowiązujący Regulamin przyznawania Nagrody Dyrektora IFJ PAN


2024

Laureaci Nagrody Dyrektora IFJ PAN w 2024 roku
Edycja Za co przyznane - opis Komu
Edycja dwunasta Za rozwinięcie i implementację w domenie IFJ PAN elementów unikalnego wirtualnego serwisu Meanfield4Exp dr Irene Dedes i dr Gaamouci Abdelghafar
Za wiodący wkład w raport dotyczący studiów nad językiem naturalnym metodami fizyki systemów złożonych dr Tomasz Stanisz
Edycja jedenasta Za wybitne osiągnięcie naukowe, którym jest opracowanie nowatorskiej koncepcji wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego i sieci neuronowych w badaniu materii miękkiej dr Natalia Osiecka-Drewniak
Za koordynację działań związanych z organizacją Małopolskiej Nocy Naukowców w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w latach 2022 i 2023 dr hab. Katarzyna Mazurek
Za koordynację działań związanych z organizacją Małopolskiej Nocy Naukowców w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w latach 2022 i 2023 dr Ewa Pięta
Za cykl prac dotyczących entropii splątania rozkładu gluonów w protonie w powiązaniu z wynikami eksperymentu H1 dla rozpraszania głęboko nieelastycznego oraz przyszłymi pomiarami w LHC i w budowanym zderzaczu EIC prof. dr hab. Krzysztof Kutak
Za wiodący wkład w powstanie i opublikowanie serii teoretycznych i eksperymentalnych badań wyjaśniających zmiany fazowe i ewolucję wiązań chemicznych w submikronowych cząstkach poddanych impulsowemu naświetlaniu laserowemu w cieczy dr Mohammad Sadegh Shakeri

2023

Laureaci Nagrody Dyrektora IFJ PAN w 2023 roku
Edycja Za co przyznane - opis Komu
Edycja dziesiąta Za wiodący wkład w powstanie cyklu publikacji ilustrujących rozwój zaawansowanych metod spektroskopii oscylacyjnej w świetle poszukiwania innowacyjnych leków przeciwnowotworowych dr Ewa Pięta
Za wiodący wkład w powstanie cyklu publikacji ilustrujących nowatorskie wykorzystanie efektu rezonansu plazmonów powierzchniowych w technice AFM-IR dr Natalia Piergies
Edycja dziewiąta Za pierwszy pomiar produkcji mezonu z ukrytą dziwnością φ(1020) w eksperymencie NA61/SHINE na akceleratorze SPS w CERN, którego wyniki zainspirowały nowy program badań produkcji mezonu φ(1020) prowadzony obecnie przez grupę IFJ PAN dr Antoni Marcinek
Za zorganizowanie pracy międzynarodowego zespołu umożliwiającego pełne uruchomienie systemu ATLAS Roman Pots po przerwie w działalności LHC (LS2) dr Maciej Trzebiński
Edycja ósma Za wiodący wkład w zaprojektowanie i stworzenie nanosystemów metalicznych immobilizowanych lekami przeciwnowotworowymi zastosowanych w kombinowanej terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem radioterapii protonowej. Efektem prac jest przyznany decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 16.09.2022 r. patent Nr PL241754 B1 pt.: "Sposób wytwarzania układu zawierającego nanocząstki złota oraz wytworzony tym sposobem układ zawierający nanocząstki złota do zastosowania w terapii przeciwnowotworowej" na rzecz Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN dr Joanna Depciuch-Czarny
Za wiodący wkład w zaprojektowanie i testowanie różnych schematów terapeutycznych opartych o nowe nanosystemy do wspomaganych terapii przeciwnowotworowych szczególnie z wykorzystaniem radioterapii protonowej. Efektem prac jest przyznany decyzją Urzędy Patentowego RP z dnia 16.09.2022 r. patent Nr PL241754 B1 pt.: "Sposób wytwarzania układu zawierającego nanocząstki złota oraz wytworzony tym sposobem układ zawierający nanocząstki złota do zastosowania w terapii przeciwnowotworowej" na rzecz Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN dr Justyna Miszczyk
Za wiodący wkład w powstanie i opublikowanie w roku 2022 cyklu artykułów dotyczących produkcji mezonów powabnych oraz neutrin w eksperymentach fizyki do przodu w akceleratorze LHC oraz w obserwatorium astrofizycznym IceCube na Antarktydzie dr Rafał Maciuła

2022

Laureaci Nagrody Dyrektora IFJ PAN w 2022 roku
Edycja Za co przyznane - opis Komu
Edycja siódma Za uzyskanie i opublikowanie pionierskiego w skali światowej wyniku dotyczącego obserwacji w jądrze 13C rozpadu, poprzez emisję protonu lub neutronu, wysokowzbudzojnego stanu rezonansowego o maksymalnym stopniu uszeregowania spinu cząstki i dziury (tzw. rezonansu „stretched”) dr Natalia Cieplicka-Oryńczak
Edycja szósta Za wkład w realizację najbardziej precyzyjnego pomiaru oscylacji mezonów pięknych Bs0 w ramach eksperymentu LHCb dr inż. Agnieszka Dziurda
Edycja piąta Za wyjaśnienie sytuacji fazowej oraz zbadanie i opis kinetyki zimnej krystalizacji ze stanu szklistego rodziny szkłotwórczych ciekłych kryształów podczas zmiany temperatury i ciśnienia dr inż. Anna Drzewicz
Edycja czwarta Za przeprowadzenie unikalnych badań nad migracją radionuklidów w środowisku Arktyki i opublikowanie wyników w prestiżowym czasopiśmie Science of the Total Environment dr hab. inż. Edyta Łokas
Za przeprowadzenie obliczeń procesów bremsstrahlungu pojedynczego fotonu w zderzeniach dwóch pionów, przedyskutowanie otrzymanych wyników pod kątem stosowalności twierdzenia F.E. Low`a w granicy miękkich fotonów oraz opublikowanie pracy na ten temat w Phys. Rev. D (2022) dr Piotr Lebiedowicz
Za wybitne osiągnięcia organizacyjne w ramach eksperymentu ATLAS dr Dominik Derendarz

2021

Laureaci Nagrody Dyrektora IFJ PAN w 2021 roku
Edycja Za co przyznane - opis Komu
Edycja trzecia Za nowatorską koncepcję wykorzystania optycznie stymulowanej luminescencji farmaceutyków w dozymetrii awaryjnej dr inż. Anna Mrozik
Edycja druga Za wybitne osiągnięcie naukowe, którym jest pionierska analiza zjawisk korelacji i fluktuacji w produkcji cząstek w zderzeniach ciężkich jonów przy energiach LHC dr inż. Iwona Sputowska
Za istotny wkład do poszukiwania zjawisk spoza Modelu Standardowego i kształtowania programu fizycznego Współpracy Future Circular Collider dr hab. Marcin Chrząszcz
Edycja pierwsza Za analizę ekskluzywnej produkcji par leptonów w dwu-fotonowych oddziaływaniach proton-proton w eksperymencie ATLAS dr Rafał Staszewski
Za zorganizowanie, kierowanie i udział w akcjach upowszechniania nauki w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN dr Dominika Kuźma
Za cykl publikacji dotyczących badania rozprzestrzeniania się skażeń promieniotwórczych w środowisku półkuli północnej dr Anna Cwanek
Za sfinalizowanie opracowania metody określania femtosekundowych czasów życia w neutrono-nadmiarowych jądrach wzbudzanych w reakcjach transferu nukleonów, z wykorzystaniem spektrometrów AGATA, PARIS oraz VAMOS dr inż. Michała Ciemała