Laureaci krajowych nagród i odznaczeń za działalność naukową (zestawienie od 1995 r.)

Rok Imię i nazwisko Nagroda Opis
2024 Prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
2024 Prof. dr hab. Adam Maj Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Za całokształt dorobku
2023 Prof. dr hab. Antoni Szczurek Złoty medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” nadany przez Ministra Edukacji i Nauki Za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki
2022 Dr hab. Ipsita Mandal Nagroda Prezesa Rady Ministrów Za osiągnięcie: „Teoretyczne modelowanie zachowania faz cieczy Nielandauowskich”
2022 Prof. dr hab. Zbigniew Łodziana Nagroda Ministra Edukacji i Nauki Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
2021 Prof. dr hab Antoni Szczurek Nagroda naukowa im. Wojciecha Rubinowicza Przyznana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne za badania procesów wywołanych fotonami w zderzeniach hadronów i jąder atomowych w obszarze wysokich energii
2021 Prof. dr hab Adam Maj wraz z zespołem (dr hab Jerzy Grębosz, Maestro Józef Skrzek) Medal imienia Krzysztofa Ernsta Za popularyzację fizyki: spektakl multimedialny i film „Na styku dwóch nieskończoności”
2021 Dr hab. Jacek Otwinowski Nagroda Ministra Edukacji i Nauki Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
2019 Prof. dr hab. Stanisław Jadach Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Za całokształt dorobku naukowego
2019 Dr hab. Marcin Chrząszcz Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
2017 dr Justyna Bobrowska Nagroda Prezesa Rady Ministrów Za wyróżniona rozprawę doktorską
2017 Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczona przez Prezydenta RP
2017 Prof. dr hab. Piotr Malecki Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2017 Prof. dr hab. Urszula Woźnicka Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczona przez Prezydenta RP
2017 Prof. dr hab. Henryk Wilczyński Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2017 Prof. dr hab. Barbara Wosiek Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2017 Prof. dr hab. Jan Figiel Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2014 dr Maciej Trzebiński Nagroda Prezesa Rady Ministrów Za wyróżniona rozprawę doktorską
2014 prof. dr Andrzej Hrynkiewicz Nagroda Miasta Krakowa Za całokształt wybitnych dokonań w kategorii nauka i technika Przyznana przez Prezydenta Miasta Krakowa
2013 Prof. dr hab. Marek Jeżabek Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2013 Prof. dr hab. Paweł Olko Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2011 dr hab. Andrzej Rybicki Nagroda naukowa im. Wojciecha Rubinowicza Przyznana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne za pionierski wkład w badania silnych i elektromagnetycznych efektów w peryferycznych zderzeniach jądro-jądro
2010 Felix Aharonian, Werner Hoffmann, Heinz Voelk and the H.E.S.S. collaboration (dr Jacek Niemiec, dr Michał Dyrda) The Bruno The Rossi Prize Za pracę nad zagadnieniami związanymi z przyspieszeniem cząstek i pochodzeniem promieniowania kosmicznego poprzez badanie pozostałości po wybuchach supernowych, mgławic pulsarowych i pobliskich aktywnych galaktyk
2009 Prof. dr hab.Andrzej Białas Nagroda Prezesa Rady Ministrów Za całokształt działalności naukowej
2009 Prof. dr hab. Wojciech Broniowski, Prof. dr hab. Wojciech Florkowski Nagroda im. Mariana Mięsowicza Przyznana przez Polską Akademię Umiejętności
2009 Prof. dr hab. Andrzej M. Oleś Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie Za wprowadzenie splątania kwantowego w związkach z orbitalnymi stopniami swobody; Wydział III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN
2008 Dr Przemysław Piekarz Nagroda im. Stefana Pieńkowskiego Przyznana przez Wydział III PAN za wyjaśnienie mechanizmu i opracowanie teorii przejścia Verweya w magnetycie, przedstawione w pracy: “Mechanism of the Verwey Transition in Magnetite"
2007 Prof. dr hab. Marek Jeżabek Nagroda im. Mariana Mięsowicza Przyznana przez Polską Akademię Umiejętności
2005 Prof. dr hab. Andrzej Hrynkiewicz Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Jacek Hennel Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Andrzej Budzanowski Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Wiesław Czyż Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Jerzy Janik Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Tomir Coghen Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Jerzy Bartke Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Andrzej Eskreys Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Roman Hołyński Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Andrzej Jasiński Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Jan Lasa Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Piotr Malecki Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Jan Styczeń Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Zdzisław Szeglowski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Michał Turała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Andrzej Zuber Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 dr Władysław Wolter Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP
2005 Prof. dr hab. Krzysztof Parliński Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie Za cykl prac o zastosowaniu obliczeń ab initio do opisu własności kryształów
2005 dr hab. Bogdan Fornal Nagroda im. Zdzisława Szymańskiego za rok 2004 Przyznana przez Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
2005 dr hab. Piotr Bożek Nagroda Prezesa Rady Ministrów Za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną
2003 Prof. dr hab. Stanisław Jadach Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie Przyznana przez Polską Akademię Nauk
2003 Prof. dr hab. Stanisław Jadach Nagroda im. Mariana Mięsowicza Przyznana przez Polską Akademię Umiejętności
2002 Prof. dr hab. Kacper Zalewski (UJ/IFJ) Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Przyznany przez Prezydenta RP
2002 Prof. dr hab.Jerzy Janik Medal Jubileuszowy 50-lecia Polskiej Akademii Nauk Przyznany przez Polską Akademię Nauk
2002 Prof. dr hab. Jan Lasa Medal im. Waksmudzkiego Nadany przez Komisję Analizy Powietrza i Gazów Komitetu Chemii Analitycznej PAN
2001 dr hab. Krzysztof Golec-Biernat Nagroda im. Mariana Mięsowicza Przyznana przez Polską Akademię Umiejętności
2000 Prof. dr hab. Kacper Zalewski (UJ/IFJ) Medal Komisji Edukacji Narodowej
1999 Prof. dr hab. Jerzy Janik Nagroda Prezesa Rady Ministrów Za całokształt działalności naukowej
1999 dr hab. Tadeusz Chmaj Nagroda im. Mariana Mięsowicza Przyznana przez Polską Akademię Umiejętności
1997 dr Władysław Wolter Nagroda im. Mariana Mięsowicza Przyznana przez Polską Akademię Umiejętności
1996 Prof. dr Andrzej Hrynkiewicz Nagroda Prezesa Rady Ministrów Za całokształt dorobku naukowego i organizacyjnego
1996 Prof. dr hab Jerzy Janik Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski Z okazji 40-tej rocznicy ZIBJ w uznaniu wkładu w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej w ramach tego instytutu
1996 dr Ireneusz Natkaniec Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Z okazji 40-tej rocznicy ZIBJ w uznaniu wkładu w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej w ramach tego instytutu
1995 Prof. dr Andrzej Hrynkiewicz Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Odznaczony przez Prezydenta RP

Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi

2015

prof. dr hab. Maria Bałanda
prof. dr hab. Wojciech Broniowski
dr hab. inż., prof. IFJ Maciej Budzanowski
prof. dr hab. Stanisław Drożdż
prof. dr hab. Wojciech Florkowski
prof. dr hab. Bogdan Fornal
prof. dr hab. Lidia Görlich
prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat
dr hab. Jerzy Grębosz
dr hab. prof. IFJ Andrzej Horzela
prof. dr hab. Marek Kowalski
prof. dr hab. Wojciech Kwiatek
prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
dr Marek Stodulski
prof. dr hab. Zbigniew Wąs
prof. dr hab. Mariusz Witek
dr hab. prof. IFJ Wojciech Zając
prof. dr hab. Piotr Zieliński

2013

prof. dr hab. Adam Maj
dr Witold Męczyński
mgr Jacek Sulikowski
dr inż. Jan Swakoń

2005

mgr inż. Edmund Bakewicz
prof. dr hab. Agnieszka Bąk-Zalewska
prof. dr hab. Rafał Broda
prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska
prof. dr hab. Jan Figiel
prof. dr hab. Stanisław Jadach
mgr Mirosława Jasińska
prof. dr hab. Zdzisław Lalowicz
prof. dr hab. Leonard Leśniak
prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź
dr Bronisław Nizioł
prof. dr hab. Grażyna Nowak
prof. dr hab. Paweł Olko
prof. dr hab. Krzysztof Parliński
dr Maria Pollak-Stachura
dr Grzegorz Polok
prof. dr hab. Maria Różańska
inż. Elżbieta Ryba
dr Maria Rybicka
dr Zbigniew Stachura
mgr inż. Jan Ściesiński
prof. dr hab. Jacek Turnau
prof. dr hab. Henryk Wilczyński
dr hab. Paweł Wodniecki
prof. dr hab. Barbara Wosiek
prof. dr hab. Urszula Woźnicka


Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi

2015

prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz
mgr Andrzej Kotarba
prof. dr hab. Zbigniew Łodziana
dr inż. Jerzy Michałowski
prof. dr hab. Wojciech Mietelski
dr hab. Stanisław Mikocki
dr hab. prof. IFJ Przemysław Piekarz
dr hab. Marek Scholz
prof. dr hab. Maciej Skrzypek
dr Zenon Sułek
dr hab. Ireneusz Śliwka
dr hab. Adam Trzupek
dr hab. Marta Wolny-Marszałek

2013

mgr inż. Konrad Guguła
mgr inż. Tomasz Kajdrowicz
dr hab. Barbara Marczewska

2007

doc. dr hab. Bałanda Maria
prof. dr hab. Broniowski Wojciech
dr inż. Budzanowski Maciej
doc. dr hab. Chwastowski Janusz
doc. dr hab. Fornal Bogdan
dr inż. Grębosz Jerzy
doc. dr hab. Kowalski Marek
dr Kozak Krzysztof
doc. dr hab. Kwiatek Wojciech
prof. dr hab. Maj Adam
dr Męczyński Witold
doc. dr hab. Okołowicz Jacek
prof. dr hab. Szczurek Antoni
prof. dr hab. Wąs Zbigniew
doc. dr hab. Zawiejski Leszek
prof. dr hab. Żenczykowski Piotr

2005

mgr Barbara Brzezicka
inż. Jacek Burda
dr Antoni Dwuraźny
mgr inż. Kazimierz Gałuszka
dr Zbigniew Hajduk
dr hab. Andrzej Horzela
mgr inż. Andrzej Igielski
inż. Jacek Kiczek
mgr Barbara Komendera-Świątek
dr Barbara Kubica
prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
Stanisława Łokas
mgr Małgorzata Niewiara
dr Ewa Ochab
dr Krystyna Olkiewicz
dr Barbara Petelenz
mgr Marcin Słomczyński
dr Barbara Wilczyńska
dr Henryk Wojciechowski
dr hab. Wojciech Zając
prof. dr hab. Piotr Zieliński


Odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi

2015

dr hab. Piotr Bednarczyk
dr hab. Paweł Bilski
dr hab. Andrzej Bożek
dr hab. Paweł Brückman de Renstrom
dr hab. Paweł Jochym
dr hab. Anna Kaczmarska
dr hab. Robert Kamiński
dr hab. Maria Kmiecik
dr Renata Kopeć
dr hab. Adam Kozela
dr hab. Jan Krawczyk
dr hab. Jarosław Kwapień
dr hab. Małgorzata Lekka
dr Janusz Lekki
dr hab. Jacek Niemiec
dr Barbara Obryk
dr hab. Andrzej Rybicki
dr Liliana Stolarczyk
dr hab. Władysław Węglarz

2013

Julian Chorążak
dr Teresa Cywicka-Jakiel
mgr inż. Krzysztof Daniel
dr inż. Tomasz Horwacik
mgr inż. Jerzy Kotuła
dr inż. Barbara Michalec
mgr inż. Marta Ptaszkiewicz
Piotr Topolski
mgr inż. Katarzyna Zbroja

2007

doc. dr hab. Adamczak Andrzej
dr Czermak Adam
inż. Górnicki Edward
mgr Kotarba Andrzej
Matysek Danuta
doc. dr hab. Mietelski Jerzy
mgr inż. Olszowska Jolanta
dr Pacyna Andrzej
dr Pałka Henryk
dr Rajchel Bogusław
dr Sułek Zenon

2005

Danuta Adamska
mgr inż. Jerzy Brzezicki
Józef Dybeł
Roman Fiałkowski
prof. dr hab. Lidia Görlich
inż. Janusz Lipka
mgr inż. Zbigniew Natkaniec
dr Małgorzata Nowina-Konopka
mgr Halina Szymańska
mgr inż. Krzysztof Wiśniewski
mgr inż. Mirosław Ziębliński