Zmarł dr Zbigniew Stachura

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 15 maja 2015 zmarł

dr Zbigniew Stachura

dr Zbigniew Stachura

wybitny fizyk, długoletni pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, emerytowany kierownik Pracowni Stosowanej Spektroskopii Jądrowej.

Wyrazy głębokiego współczucia składamy Małżonce Zmarłego, Pani dr Marii Pollak Stachurowej i całej Rodzinie.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Klepsydra