Zmarł dr hab. Stanisław Kliczewski

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 03 lipca 2015 zmarł

dr hab. Stanisław Kliczewski

dr hab. Stanisław Kliczewski, profesor IFJ PAN

długoletni pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja,
Koleżanki i Koledzy
z Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych
i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie