Zmarł doc. dr Zdzisław Buja

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 września 2016 roku zmarł

doc. dr Zdzisław Buja

wieloletni pracownik naukowy Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, wybitny fizyk doświadczalny w zakresie fizyki promieniowania kosmicznego, uczestnik wysokogórskich eksperymentów na Kaukazie w Armenii i w górach Pamiru, wieloletni zastępca kierownika Zakładu Fizyki Wysokich Energii oraz twórca i kierownik Pracowni Skrajnie Wysokich Energii w Instytucie Fizyki Jądrowej, wspaniały człowiek, mentor i wychowawca młodych fizyków.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie