Zmarł Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 marca 2017 r. zmarł

Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski

Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski

wybitny uczony w dziedzinie geofizyki jądrowej i hydrogeologii, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, wieloletni wicedyrektor Instytutu Ekologii Wód Podziemnych w Centrum Badawczym Helmholtza w Monachium, zaangażowany działacz katolicki i polonijny odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za działalność polonijną.

Profesor Piotr Małoszewski na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako twórczy uczony, człowiek prawy i głęboko zaangażowany we wszystkich dziedzinach swojej działalności.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie