Zmarła Profesor dr hab. Maria Krawczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2017 roku zmarła

Profesor dr hab. Maria Krawczyk

Profesor Maria Krawczyk była wieloletnim pracownikiem Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownikiem Katedry Teorii Oddziaływań Silnych i Elektrosłabych.

Pani Profesor była znakomitym fizykiem teoretykiem, specjalistką w dziedzinie fizyki oddziaływań elementarnych, człowiekiem o szerokich horyzontach, życzliwym wykładowcą i wychowawcą wielu pokoleń fizyków.

Profesor Maria Krawczyk pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, ceniony uczony i wielki autorytet.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie