Zmarł dr Grzegorz Polok

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 czerwca 2017 roku zmarł

dr Grzegorz Polok

dr Grzegorz Polok

długoletni pracownik oraz zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, uczony o rozległej wiedzy i talencie organizacyjnym.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Dr Grzegorz Polok był wybitnym polskim fizykiem cząstek elementarnych. Z Instytutem Fizyki Jądrowej (obecnie IFJ PAN) związany był od 1971 r. jako jeden z założycieli ówczesnej Pracowni Detektorów Bezfilmowych. Swoją działalność naukową rozpoczął od analizy oddziaływań pion-pion, która stanowiła podstawę jego rozprawy doktorskiej. Badania te kontynuował w ramach grupy Cracow-CERN-Monachium, która dała początek współpracy ACCMOR.
Od początku lat osiemdziesiątych XX w., przez niemal trzydzieści lat, dr Polok był aktywnym członkiem współpracy DELPHI, pracującej przy zderzaczu LEP w ośrodku CERN. Wniósł on ogromny i ceniony wkład w oprogramowanie tego eksperymentu, a także w badania oddziaływań foton-foton. W roku 2000 dr Polok założył krakowską grupę eksperymentu LHCb, pracującego przy zderzaczu LHC i był jej wieloletnim kierownikiem. Walnie przyczynił się do sukcesu tego zespołu, w postaci istotnego i bardzo wysoko ocenionego wkładu w budowę tzw. zewnętrznego detektora torów.

Na osobne podkreślenie zasługują osiągnięcia dra Poloka w pracy organizacyjnej na rzecz Instytutu. Jako zastępca Dyrektora ds. naukowo-technicznych przyczynił się On m.in. do dokończenia budowy oraz uruchomienia cyklotronu AIC-144, a także do przeniesienia siedziby Zakładów Fizyki Cząstek Elementarnych z ul. Kawiory na teren IFJ PAN. Miał również bardzo ważny wkład w organizację udziału polskich fizyków, inżynierów i techników w budowie zderzacza LHC. Dr Polok wszedł także do historii polskiego internetu. Z Jego inicjatywy uruchomiono w IFJ pierwszą polską sieć komputerową. Był także autorem i nadawcą pierwszego e-maila wysłanego do Polski (z ośrodka CERN).

Dr Polok opublikował ok. 700 prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.