Zmarł dr Antoni Bajorek

Ze smutkiem zawiadamiamy, że po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 5 października 2017 roku zmarł

dr Antoni Bajorek

wieloletni pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej, twórca krakowskich spektrometrów neutronowych w ZIBJ w Dubnej, specjalista badań strukturalnych i fizyki ciała stałego.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie