Zmarł Profesor Adam Sobiczewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 października 2017 roku zmarł

Profesor Adam Sobiczewski

Profesor Adam Sobiczewski

Profesor Adam Sobiczewski był światowej sławy fizykiem teorii jądra atomowego, wytyczającym eksperymentatorom drogi w niezwykle interesującym obszarze jąder superciężkich. Był mocno związany ze społecznością fizyków jądrowych IFJ PAN. Profesor był stałym uczestnikiem naszych konferencji naukowych, wieloletnim członkiem Rady Naukowej IFJ PAN, wnikliwym recenzentem promującym naszych młodych naukowców.

Profesor Adam Sobiczewski pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, ceniony uczony i wielki autorytet.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie