Zmarła mgr Maria Krygowska-Doniec

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 listopada 2017 roku zmarła

mgr Maria Krygowska-Doniec

mgr Maria Krygowska-Doniec

długoletni, szanowany Pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. W Zmarłej żegnamy człowieka prawego, niezwykłej dobroci. Była dla wszystkich przykładem rzetelności w pracy, zaangażowania społecznego i życzliwości. Pomimo zmagania się przez całe życie z niepełnosprawnością i licznymi dolegliwościami, nieustannie tryskała energią i humorem. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dyrekcja, Pracownicy i Przyjaciele
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Wspomnienie o Marysi Krygowskiej-Doniec