Zmarł mgr inż. Jacek Ściesiński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 stycznia 2018 roku zmarł

mgr inż. Jacek Ściesiński

Mgr inż. Jacek Ściesiński

zasłużony pracownik Zakładu Badań Strukturalnych Instytutu Fizyki Jądrowej, wybitny specjalista w badaniach spektroskopowych i termodynamicznych, człowiek wielkiej szlachetności i dobroci.

Dyrekcja, przyjaciele i wsółpracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie