Rada Naukowa IFJ PAN

Rada Naukowa Instytutu posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych.

Kontakt

Sekretariat Rady Naukowej IFJ PAN
pok. 5225
e-mail: rada@ifj.edu.pl
tel: 12 662 8301