Komisje Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2020-2023

Komisja budżetowa

dr hab. Paweł Brückman de Renstrom
dr hab. Mirosław Gałązka
dr hab. Paweł Oświęcimka

Komisja regulaminowa

prof. dr hab. Andrzej Horzela
dr hab. Paweł Malecki
dr hab. Wolfgang Schӓfer

Komisja Odwoławcza przy Radzie Naukowej IFJ PAN

prof. dr hab. Paweł Bilski
prof. dr hab. Wojciech Mietelski
prof. dr hab. Andrzej Rybicki
prof. dr hab. Maciej Skrzypek
prof. dr hab. Barbara Wosiek


Archiwum

Komisje Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2020-2023

Komisje Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2016-2019