Uchwały

Uchwała nr 30/2023 z dnia 15 maja 2023r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmiany „Procedury postępowań o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk”

Uchwała nr 29/2023 z dnia 15 maja 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności naukowej IFJ PAN za rok 2022

Uchwała nr 22/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IFJ PAN za rok 2022

Uchwała nr 13/2023 z dnia 20 marca 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowiska Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 7/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetowej Rady Naukowej IFJ PAN

Uchwała nr 6/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Regulaminowej Rady Naukowej IFJ PAN

Uchwała nr 5/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania planu zadaniowego IFJ PAN na rok 2023

Uchwała nr 2/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmiany Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Uchwała nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie wyboru Komisji ds. regulaminów Rady Naukowej


Uchwała nr 134/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie przyjęcia Programu kształcenia Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

Uchwała nr 133/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

Uchwała nr 132/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

Uchwała nr 124/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie odwołania kierownika Międzynarodowego Studium Doktoranckiego (MSD)

Uchwała nr 123/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko kierownika Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1)

Uchwała nr 122/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko kierownika Międzynarodowego Studium Doktoranckiego (MSD)

Uchwała nr 121/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie wniosku o przyznanie Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego

Uchwała nr 120/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk prof. Kazuya Saito

Uchwała nr 110/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmiany „Procedury postępowań o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk”

Uchwała nr 105/2022 z dnia 18 października 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie dotycząca prowizorium budżetowego na rok 2023

Uchwała nr 104/2022 z dnia 10 października 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 103/2022 z dnia 10 października 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk prof. Muhsinowi N. Harakeh

Uchwała nr 98/2022 z dnia 12 września 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie powołania Komisji ds. Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Uchwała nr 70/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie wyboru jednostek naukowych do których zostanie przesłany do zaopiniowania wniosek o nadanie tytułu Honorowego Profesora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN prof. Muhsinowi N. Harakeh

Uchwała nr 69/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie wyboru jednostek naukowych do których zostanie przesłany do zaopiniowania wniosek o nadanie tytułu Honorowego Profesora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN prof. Kazuya Saito

Uchwała nr 68/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 60/2022 z dnia 16 maja 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Honorowego Profesora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk prof. Muhsinowi N. Harakeh

Uchwała nr 59/2022 z dnia 16 maja 2022 r Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Honorowego Profesora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk prof. Kazuya Saito

Uchwała nr 58/2022 z dnia 16 maja 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko kierownika Zakładu Badań Materii Miękkiej (NZ35)

Uchwała nr 57/2022 z dnia 16 maja 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko kierownika Zakładu Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur (NZ34)

Uchwała nr 43/2022 z dnia 16 maja 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności naukowej IFJ PAN za rok 2021

Uchwała nr 41/2022 z dnia 16 maja 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IFJ PAN za rok 2021

Uchwała nr 39/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko kierownika Zakładu Spektroskopii Stosowanej (NZ53)

Uchwała nr 31/2022 z dnia 18 marca 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie poparcia inicjatywy Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego o nadanie prof. Gerardowi Mourou tytułu doktora honoris causa

Ухвала № 19/2022 від 1 березня 2022 р. Наукової Ради Інституту Ядерної Фізики імені Генрика Неводнічанського Польської Академії Наук у Кракові про засудження збройного нападу Російської Федерації на Україну

Resolution no. 19/2022 of March 1, 2022 of the Scientific Council of the Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences in Kraków condemning the military assault of the Russian Federation on Ukraine

Uchwała nr 19/2022 z dnia 1 marca 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie potępiająca zbrojną napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Uchwała nr 18/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 9/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Uchwała nr 8/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Kierownika Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)

Uchwała nr 7/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania planu zadaniowego IFJ PAN na rok 2022

Uchwała nr 6/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania planu finansowego IFJ PAN na rok 2022


Uchwała nr 71/2021 z dnia 11 października 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmiany „Procedury postępowań o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk”

Uchwała nr 68/2021 z dnia 13 września 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie powołania Komisji ds. Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Uchwała nr 67/2021 z dnia 13 września 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatur do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów

Uchwała nr 66/2021 z dnia 13 września 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatur do Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów

Uchwała nr 62/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Uchwała nr 49/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmiany Regulaminu Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Uchwała nr 40/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie wyboru sekretarza Rady Naukowej

Uchwała nr 36/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Odwoławczej przy Radzie Naukowej IFJ PAN

Uchwała nr 33A/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie ustalenia ocen pracowników naukowych za okres 2017-2020

Uchwała nr 33/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności naukowej IFJ PAN za rok 2020

Uchwała nr 32/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IFJ PAN za rok 2020

Uchwała nr 31/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu prac Komisji Odwoławczej przy Radzie Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk od decyzji Komisji Konkursowych ds. zatrudniania pracowników na stanowiskach naukowych

Uchwała nr 30/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zatwierdzenia Polityki rekrutacji pracowników naukowych w IFJ PAN oraz Regulaminów rekrutacji na poszczególne stanowiska naukowe

Uchwała nr 21/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie finansowania z Funduszu Badań Własnych budowy laboratorium dla projektu „Magnet Tracking Station” dla spektrometru eksperymentu LHCb

Uchwała nr 20/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie podziału zysku za rok 2020

Uchwała nr 7/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmiany "Procedury postępowań o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk"

Uchwała nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmian w Statucie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk


Uchwała nr 69/2020 z dnia 14 września 2020 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie ustalenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego oraz uchylenia uchwał nr 128/2019 i 129/2019