Uchwały

2024

Uchwała nr 5/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w sprawie wyboru dwóch członków Komisji Konkursowej ds. wyboru dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 1/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk