Uchwały

2020

Uchwała nr 69/2020 z dnia 14 września 2020 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie ustalenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego oraz uchylenia uchwał nr 128/2019 i 129/2019