Uchwały

2021

Uchwała nr 71/2021 z dnia 11 października 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmiany „Procedury postępowań o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk”

Uchwała nr 68/2021 z dnia 13 września 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie powołania Komisji ds. Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Uchwała nr 67/2021 z dnia 13 września 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatur do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów

Uchwała nr 66/2021 z dnia 13 września 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatur do Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów

Uchwała nr 62/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Uchwała nr 49/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmiany Regulaminu Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Uchwała nr 40/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie wyboru sekretarza Rady Naukowej

Uchwała nr 36/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Odwoławczej przy Radzie Naukowej IFJ PAN

Uchwała nr 33A/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie ustalenia ocen pracowników naukowych za okres 2017-2020

Uchwała nr 33/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności naukowej IFJ PAN za rok 2020

Uchwała nr 32/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IFJ PAN za rok 2020

Uchwała nr 31/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu prac Komisji Odwoławczej przy Radzie Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk od decyzji Komisji Konkursowych ds. zatrudniania pracowników na stanowiskach naukowych

Uchwała nr 30/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zatwierdzenia Polityki rekrutacji pracowników naukowych w IFJ PAN oraz Regulaminów rekrutacji na poszczególne stanowiska naukowe

Uchwała nr 21/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie finansowania z Funduszu Badań Własnych budowy laboratorium dla projektu „Magnet Tracking Station” dla spektrometru eksperymentu LHCb

Uchwała nr 20/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie podziału zysku za rok 2020

Uchwała nr 7/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmiany "Procedury postępowań o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk"

Uchwała nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmian w Statucie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk