Uchwały

2023

Uchwała nr 117/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Rady Naukowej Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu określającego tryb nadawania statusu „Profesor Emeritus Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk”

Uchwała nr 112/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w sprawie zaopiniowania zamknięcia Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”

Uchwała nr 111/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w sprawie zaopiniowania zamknięcia Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej”

Uchwała nr 110/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowiska Zastępcy Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 104/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 103/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko kierownika Zakładu Fizyki Transportu Promieniowania (NZ61)

Uchwała nr 76/2023 z dnia 18 września 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie ustalenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopni doktora oraz doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 68/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko kierownika Zakładu Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych

Uchwała nr 49/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko kierownika Zakładu Nadprzewodnictwa Stosowanego (ZNS)

Uchwała nr 48/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 47/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 46/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

Uchwała nr 45/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Ombudsmana – Rzecznika Praw i Wartości Etycznych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 44/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu powoływania oraz zasad pracy Ombudsmana – Rzecznika Praw i Wartości Etycznych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk”

Uchwała nr 30/2023 z dnia 15 maja 2023r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmiany „Procedury postępowań o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk”

Uchwała nr 29/2023 z dnia 15 maja 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności naukowej IFJ PAN za rok 2022

Uchwała nr 22/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IFJ PAN za rok 2022

Uchwała nr 13/2023 z dnia 20 marca 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowiska Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 7/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetowej Rady Naukowej IFJ PAN

Uchwała nr 6/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Regulaminowej Rady Naukowej IFJ PAN

Uchwała nr 5/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zaopiniowania planu zadaniowego IFJ PAN na rok 2023

Uchwała nr 2/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmiany Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Uchwała nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie wyboru Komisji ds. regulaminów Rady Naukowej