Lista wyborców w wyborach do Rady Naukowej IFJ PAN w kadencji 2024 - 2027 grupa B

 1. dr Alvarez Castillo David
 2. dr Anees Ahmed Arshiya
 3. dr inż. Babiarz Izabela
 4. dr Batkiewicz-Kwaśniak Marcela
 5. dr Bhom Jihyun
 6. dr Błachucki Wojciech
 7. dr Boula Styliani
 8. dr Chat Katarzyna
 9. dr Chogondahalli Muniraju Naveen Kumar
 10. dr inż. Chojenka Juliusz
 11. dr Chrabąszcz Karolina
 12. dr inż. Ciemała Michał
 13. dr inż. Cieplicka-Oryńczak Natalia
 14. dr Cwanek Anna
 15. dr inż. Czapla-Masztafiak Joanna
 16. dr inż. Czernia Dominik
 17. dr inż. Dankowski Jan
 18. dr Davis Nikolaos
 19. dr Dedes Nonell Irene
 20. dr Delorme Stéphane
 21. dr Deptuch Aleksandra
 22. dr Derendarz Dominik
 23. dr inż. Drzewicz Anna
 24. dr inż. Dziurda Agnieszka
 25. dr Ernani Martins Neto Daniel
 26. dr inż. Gajewski Jan
 27. dr Grzanka Leszek
 28. dr inż. Imbir Gabriela
 29. dr inż. Iskra Łukasz
 30. dr inż. Jardin Axel
 31. dr Karczmarska Agnieszka
 32. dr inż. Klębowski Bartosz
 33. dr Kobylarczyk Jędrzej
 34. dr Kodassery Padmalayammadam Prasanthkrishnan
 35. dr inż. Konieczny Piotr
 36. dr inż. Król Krzysztof
 37. dr inż. Kuźma Dominika
 38. dr Laskowska Magdalena
 39. dr Lebiedowicz Piotr
 40. dr Lewicki Maciej
 41. dr Lökös Sándor
 42. dr Luty Marcin
 43. dr inż. Łopuszyńska Natalia
 44. dr Maciuła Rafał
 45. dr Marcinek Antoni
 46. dr inż. Marciniak Łukasz
 47. dr inż. Matejska-Minda Magdalena
 48. dr inż. Metwally Sara
 49. dr inż. Mrozik Anna
 50. dr Oshchapovskyy Ihor
 51. dr Osiecka-Drewniak Natalia
 52. dr Ozvenchuk Vitalii
 53. dr Parol Wiktor
 54. dr inż. Perzanowski Marcin
 55. dr Piergies Natalia
 56. dr Pięta Ewa
 57. dr inż. Piwowarczyk Marcin
 58. dr Poncelet René
 59. dr inż. Ruciński Antoni
 60. dr Ruiz Richard
 61. dr inż. Sala Dariusz
 62. dr inż. Sądel Michał
 63. dr inż. Schabikowski Mateusz
 64. dr Shakeri Mohammad
 65. dr inż. Siemek Krzysztof
 66. dr Sławińska Magdalena
 67. dr inż. Sobieszczyk Paweł
 68. dr inż. Sputowska Iwona
 69. dr inż. Stanisz Tomasz
 70. dr Staszewski Rafał
 71. dr Sushchov Oleksandr
 72. dr Szydlak Renata
 73. dr Tomchuk Oleksandr
 74. dr Trzebiński Maciej
 75. dr Upadhyaya Sahil
 76. dr Whitehead James
 77. dr inż. Wochnik Agnieszka
 78. dr Yakovliev Artem
 79. dr inż. Zdybał Miłosz
 80. dr Zemła Joanna
 81. dr Żabiński Bartłomiej
 82. dr Żarnecki Grzegorz