Kalendarium procesu HRS4R w IFJ PAN

 • Kwiecień 2015 r. - Deklaracja poparcia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
 • Październik 2015 r. - Powołanie Grupy Roboczej (I)
 • 2016 r. - Ankiety wśród pracowników IFJ PAN - Gap analysis - Action plan - HRS4R IFJ PAN
 • Styczeń 2017 r. - Komisja Europejska przyznaje IFJ PAN prawo do posługiwania się wyróżnieniem HR Excellence in Research
 • Wrzesień 2017 r. - Aktualizacja składu Grupy Roboczej (II)
 • Luty 2018 r. - Powołanie grup fokusowych
 • Czerwiec 2018 r. - Aktualizacja składu Grupy Roboczej (III) oraz powołanie Komitetu Sterującego (Zarządzenie 21/18)
 • Sierpień 2018 r. – Ankieta wśród pracowników i doktorantów IFJ PAN (Analiza wyników ankiety)
 • Grudzień 2018 r. – Polityka rekrutacji na stanowiska naukowe (Zarządzenie 38/2018)
 • 2019 r. - HRS4R IFJ PAN; Action plan
 • Czerwiec 2019 r. - Komisja Europejska przyznaje IFJ PAN prawo do dalszego używania prestiżowego wyróżnienia HR Excellence in Research
 • Styczeń 2020 r. – Aktualizacja składu Komitetu Sterującego i Grupy Roboczej (IV) (Zarządzenie 1/2020)
 • Lipiec 2020 r. – Aktualizacja składu Komitetu Sterującego i Zespołu Monitorującego oraz powołanie Grup Roboczych (WG1-WG5) (Zarządzenie 32/2020)
 • Październik 2020 r. – Aktualizacja składu Komitetu Sterującego, Zespołu Monitorującego oraz Grup Roboczych (WG1-WG5) (Zarządzenie 54/2020)
 • Kontynuacja działań mających na celu pełne wdrożenie zasad Karty i Kodeksu oraz samodoskonalenie IFJ PAN.