Karta i Kodeks

Komisja Europejska wydała w 2005 r.:

  • Europejską Kartę Naukowca,
  • Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Głównymi adresatami dokumentów są:

  • naukowcy,
  • pracodawcy,
  • podmioty finansujące badania.

Karta i Kodeks stanowią podstawowe dokumenty europejskiej strategii HRS4R.

Karta i Kodeks zawierają 40 zasad dotyczących 4 obszarów:
I. Etyka
II. Rekrutacja
III. Warunki pracy i bezpieczeństwo społeczne
IV. Szkolenia

Obejmują prawa i obowiązki naukowców i pracodawców, w tym kierowników grantów i projektów. Dobrowolne wdrażanie zasad skutkuje tworzeniem atrakcyjnych warunków pracy dla naukowców w Europie.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych