Kontakt

Koordynator

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
prof. dr hab. Bogdan Fornal

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące rozwoju HRS4R w IFJ PAN prosimy kierować na adres:
HRS4R@ifj.edu.pl