Materiały informacyjne

Czym jest wyróżnienie HR Excellence in Research?

Korzyści płynące z otrzymania wyróżnienia

Czym jest HRS4R?

Czym jest Karta i Kodeks?

Czym jest OTM-R?


Czym jest wyróżnienie HR Excellence in Research?

Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską instytucjom działającym w sektorze B+R, które zobowiązały się do wdrażania i przestrzegania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy zatrudnianiu pracowników naukowych.

Prawo posługiwania się wyróżnieniem przysługuje wyłącznie instytucjom skutecznie wywiązującym się ze zobowiązania, dlatego jego posiadanie wiąże się z ciągłym procesem samodoskonalenia opartym na wewnętrznej i zewnętrznej analizie zgodności oraz realizacją indywidualnych planów działania.


Korzyści płynące z otrzymania wyróżnienia

Wyróżnienie niesie ze sobą obopólne korzyści, zarówno dla Instytutu, jak i dla naukowców.

Dla naukowców:

  • atrakcyjne, stabilne warunki pracy,
  • wsparcie na każdym etapie rozwoju,
  • przyjazne środowisko pracy, jasne zasady rekrutacji i oceny.

Dla instytucji:

  • premiowanie w krajowych i międzynarodowych grantach i projektach oraz w ocenie parametrycznej,
  • jasny sygnał dla kandydatów - atrakcyjny pracodawca,
  • poprawa funkcjonowania - ciągła analiza i doskonalenie procesów wewnętrznych.

Czym jest HRS4R?

Strategią KE nakierowana na poprawę atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Unii Europejskiej. Głównymi dokumentami i narzędziami strategii są:

  • Europejska Karta Naukowca,
  • Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych,
  • OTM-R.

Creating an environment of excellence 4 researchers in Europe

Creating an environment of excellence 4 researchers in Europe


Czym jest Karta i Kodeks?

Dokumenty wydane przed Komisję Europejską (2005 r.), adresowane przede wszystkim do naukowców i pracodawców oraz podmiotów finansujących badania.

Zawierają zbiór praw i obowiązków, którym podlegają naukowcy oraz instytucje, w których są zatrudnieni, a także organizacje finansujące badania naukowe (czytaj więcej).


Co to jest OTM-R?

OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment) to zestaw praktycznych narzędzi do budowy otwartego, przejrzystego procesu rekrutacji opartego na kwalifikacjach kandydata (czytaj więcej).