OTM-R

Pakiet OTM-R to zestaw gotowych narzędzi do wdrażania w instytucjach badawczych i naukowych procesu otwartej, przejrzystej rekrutacji opartej na kwalifikacjach kandydata. Pakiet zawiera praktyczne i użyteczne wskazówki dla pracodawcy.

OTM-R to jeden z kluczowych aspektów zapewniających dostępność i otwartość rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej.

W pakiecie OTM-R znajdują się:

  • analiza korzyści płynących z otwartej, przejrzystej i merytorycznej rekrutacji,
  • zasady i wytyczne organizacji procesu OTM-R,
  • lista kontrolna dla instytucji,
  • wskazówki, krok po kroku, jak ulepszać proces rekrutacji,
  • przykłady dobrych praktyk.

Celem OTM-R jest zwiększenie efektywności krajowych systemów badań, gdzie szansa zatrudnienia będzie wyrównana, a współpraca międzynarodowa wpływająca na zintensyfikowanie wiedzy naukowej - rozszerzona.

Najważniejsze zasady OTM-R:

  • Jasne i przejrzyste informacje na temat procesu rekrutacji
  • Jasne i zwięzłe komunikaty o ogłoszeniach
  • Szczegółowe ogłoszenia o rekrutacji
  • Ograniczenie biurokratyzacji

Więcej informacji na temat OTM-R: http://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/otm-r-finaldoc_0.pdf

Policy of open, transparent and merit-based recruitment of researchers