Podjęte działania

I. Etyka

II. Rekrutacja

III. Warunki pracy i bezpieczeństwo społeczne

IV. Szkolenia i rozwój


I. Etyka

 • 2016, 2019 - Warunki publikowania wydawnictw
 • 2017 - Instytucjonalne Repozytorium IFJ PAN
 • 2017 - Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych IFJ PAN
 • 2017 - Zasady gromadzenia rozpraw doktorskich
 • 2017 - Kategoria naukowa A+ w grupie nauk ścisłych i inżynierskich
 • 2016 - 2017 - Sekcja ds. komercjalizacji i regulamin własności intelektualnej
 • 2016, 2018 - Zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt
 • 2018 - Kodeks etyki doktoranta
 • 2018 - Polityka Otwartego Dostępu do publikacji i wyników badań naukowych
 • 2018 - Komisja antymobbingowej
 • 2018 - Grupa HRS4R, grupa robocza i zespół monitorujący
 • 2018 - Zespół ds. Polityki Otwartego Dostępu w IFJ PAN
 • 2019 - Regulamin biblioteki
 • 2019, 2020 - Ombudsman Rzecznik Praw i Wartości Naukowych
 • 2019 - Przegląd działalności naukowej IFJ PAN
 • 2019 - Komisja dyscyplinarna
 • 2020 - Rada Naukowa IFJ PAN
 • 2020 - Open Access w nauce (angielska wersja strony)
 • 2020 - Rada medyczna

II. Rekrutacja

 • 2017 - Regulamin Nagród Dyrektora
 • 2018 - Polityka OTM-R (wersja angielska)
 • 2018 - Polityka rekrutacji na stanowiska pracowników naukowych, Regulaminy zatrudniania profesorów i profesorów instytutu, adiunktów i asystentów z subwencji, stanowiska naukowe spoza subwencji
 • 2018 - Komisja odwoławcza ds. konkursów naukowych
 • 2019 - Kariera w IFJ PAN (strona internetowa)
 • 2019 - Komisja Odwoławcza ds. konkursów naukowych
 • 2020 - Komisja Odwoławcza ds. konkursów profesorskich
 • 2020 - Komisja Odwoławcza przy Radzie Naukowej ds. konkursów na stanowiska asystentów i adiunktów

III. Warunki pracy i bezpieczeństwo społeczne

 • 2016, 2018 - Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w IFJ PAN
 • 2017 - Wykaz najważniejszej aparatury badawczej (wersja polska i angielska strony internetowej)
 • 2016 – Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • 2016 - Laboratorium obrazowania spektroskopowego
 • 2017 - Regulamin wynagradzania
 • 2017 - Regulamin nagrody naukowej im. H. Niewodniczańskiego
 • 2018 - Informator dla pracowników
 • 2018 - Informator dla obcokrajowców
 • 2018 - Inwestycje w zakresie dużej aparatury badawczej (skraplarka helu, Theratron)
 • 2018 - Regulamin pracy
 • 2018 - Administratorzy systemów informatycznych
 • 2019 - Asystent obcokrajowców
 • 2019 - Bez barier - dostosowanie strony internetowej do wytycznych WGA 2.0
 • 2019 - Regulamin publikowania w BIP
 • 2019 - Zespól ds. analizy ryzyka dla przetwarzania danych osobowych i plan sprawdzeń bezpieczeństwa informacji
 • 2019 - Sekcja ds. Obsługi rady naukowej i doktorantów
 • 2020 - Welcome for newcomers (angielska wersja strony internetowej)

IV. Szkolenia i rozwój

 • 2017 – Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie FCB i InterDokMed
 • 2017 - Wykład "Realizacja założeń otwartości w nauce" i „Otwarty dostęp do publikacji naukowych - repozytoria w Polsce i na świecie”
 • 2017 – 2019 - Webinaria z bazy Web of Science
 • 2017, 2018 - Szkolenie z umiejętności miękkich dla doktorantów i młodych pracowników naukowych
 • 2017 - Współpraca z Centrum Karier AGH (konsultacje i szkolenia dla doktorantów)
 • 2018 - Copernicus international doctorate in physics
 • 2018 - Program NAWA PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
 • 2018 – Pierwszy Dzień otwarty dla studentów (możliwości praktyk, prac dyplomowych, spotkania z opiekunami)
 • 2017, 2018 - Warsztaty XFEL for beginners, Python i Internet Rzeczy
 • 2019 - Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska