Stanowiska nienaukowe

Archiwum ofert

Specjalista w Zakładzie Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii /NZ63/ IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 08.11.2021 r.

Referent w Dziale Zaopatrzenia Inwentaryzacji /DZI/ IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.11.2021 r.

Sekretarka oddziału w Oddziale Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych (NO2) IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.10.2021 r.

Inspektor/Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.10.2021 r.

Informatyk w Zakładzie Teorii Cząstek /NZ42/ IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.10.2021 r.

Sekretarka oddziału w Oddziale Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych (NO2) IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.10.2021 r.

Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej w Zakładzie Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej NZ56, w Oddziale Badań Interdyscyplinarnych NO5 IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.09.2021 r.

Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej w Zakładzie Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej NZ56, w Oddziale Badań Interdyscyplinarnych NO5 IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.09.2021 r.

Referent w Laboratorium Dozymertrii Indywidualnej i Środowiskowej /NLD/ IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.08.2021 r.

Inżynier w Zakładzie Fizyki Transportu Promieniowania /NZ61/ Oddziału Zastosowań Fizyki /NO6/ IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.08.2021 r.

Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej w Zakładzie Fizyki Transportu Promieniowania /NZ61/ Oddziału Zastosowań Fizyki /NO6/ IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.08.2021 r.

Specjalista w Zakładzie Badań Radiacyjnych i Radioterapii Protonowej /NZ62/ IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.08.2021 r.

Fizyk w Zakładzie Badań Radiacyjnych i Radioterapii Protonowej /NZ62/ IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.08.2021 r.

Księgowa/Samodzielna Ksiegowa w Dziale Finansowo-Księgowym /DFK/ IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.06.2021 r.

Inżynier w Dziale Obsługi Technicznej /DOT/ IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 13.06.2021 r.

Referent w Laboratorium Dozymertrii Indywidualnej i Środowiskowej /NLD/ IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.05.2021 r.

Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej w Zakładzie Spektroskopii Stosowanej /NZ53/ Oddziału Badań interdyscyplinarnych /NO5/ IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 07.05.2021 r.

Referent w Dziale Zaopatrzenia Inwentaryzacji /DZI/ IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.03.2021 r.

Technik elektroradiolog w Pracowni Planowania Leczenia /PPL/ Centrum Cyklonowego Bronowice IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.03.2021 r.

Fizyk w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych (NLW) IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.02.2021 r.

Mechanik, konstruktor, operator cyklotronu w Dziale Cyklotronu AIC-144 (DCA) IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.01.2021 r.

Starszy referent w Dziale Obsługi Badań Naukowych (DON) IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2020 r.

Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej w Zakładzie Spektroskopii Stosowanej w Oddziale Badań Interdyscyplinarnych IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.12.2020 r.

Fizyk w Zakładzie Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63) IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.11.2020 r.

Wartownik w dziale Ochrony Obiektów i Mienia (DOO) IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.11.2020 r.

Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52) w Oddziale Badań Interdyscyplinarnych IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 13.11.2020 r.

Sekretarka – Asystentka Dyrektora w Dziale Organizacyjno-Prawnym IFJ PAN
Ogłoszenie: [docx] [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.10.2020 r.

Elektryk w Dziale Obsługi Technicznej (DOT)
Ogłoszenie: [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21.10.2020 r.

Kierowca
Ogłoszenie: [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.10.2020 r.

Informatyk w Zakładzie Teorii Cząstek (NZ42)
Ogłoszenie: [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.10.2020 r.

Ogrodnik w Dziale Obsługi Ogólnej (DOO)
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.07.2020 r.

Inżynier w Dziale Inwestycji i Eksploatacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.06.2020 r.

Asystentka/Sekretarka Dyrektora
Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.03.2020 r.

Starszy referent/inżynier - Specjalność instalacyjno-sanitarna

Samodzielny referent - Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2020 r.

Inżynier w ramach projektowania i konstrukcji akceleratorów - Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2020 r.

Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej - Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.01.2020 r.

Specjalista - Dział Współpracy Europejskiej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2019 r.

Sprzątaczka - Dział Obsługi Ogólnej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2019 r.

Fizyk - Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 04.12.2019 r.

Samodzielny referent - Dział Zaopatrzenia i Inwentaryzacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.12.2019 r.

Inspektor ochrony radiologicznej - Dział Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy
Termin nadsyłania zgłoszeń: 11.11.2019 r.

Technik - Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2020 r.

Inspektor ochrony radiologicznej - Dział Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2019 r.

Samodzielny referent - Dział Zaopatrzenia i Inwentaryzacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.05.2019 r.

Specjalista - Dział Współpracy Europejskiej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2020 r.

Pracownik naukowo-techniczny - Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.04.2019 r.

Sekretarka/asystentka Dyrektora - Dział Organizacyjno-Prawny
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.04.2019 r.

Technik - Samodzielna Pracownia Radioterapii Protonowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.04.2019 r.

Technik - Samodzielna Pracownia Radioterapii Protonowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.03.2019 r.

Informatyk - Samodzielna Pracownia Radioterapii Protonowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.03.2019 r.

Technik - Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2019 r.

Pracownik administracyjny - Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.04.2019 r.

Sekretarka/asystentka Dyrektora - Dział Organizacyjno-Prawny
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.03.2019 r.

Inżynier w ramach projektowania i konstrukcji akceleratorów - Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2019 r.

Wartownik - Dział Ochrony Obiektów i Mienia
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2019 r.