Zarządzenia Dyrektora w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska naukowe

2024

Stanowisko profesora Instytutu

  • Zarządzenie Nr 1/2024/Pi [doc] [pdf]
  • Zarządzenie Nr 2/2024/Pi [doc] [pdf]
  • Zarządzenie Nr 3/2024/Pi [doc] [pdf]
  • Zarządzenie Nr 4/2024/Pi [doc] [pdf]

Stanowisko adiunkta

  • Zarządzenie Nr 1/2024/Ad [doc] [pdf]
  • Zarządzenie Nr 2/2024/Ad [doc] [pdf]
  • Zarządzenie Nr 3/2024/Ad [doc] [pdf]
  • Zarządzenie Nr 4/2024/Ad [doc] [pdf]
  • Zarządzenie Nr 5/2024/Ad [doc] [pdf]