Promocja usług

BIG SCIENCE PARTNER & INDUSTRY DAY W IFJ PAN

W dniu 12 stycznia 2024 r. ponad 100 polskich przedsiębiorców gościło w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN na wydarzeniu Big Science Partner & Industry Day, aby budować relacje nauki z przemysłem. Spotkanie organizowane przez Instytut Fizyki Jądrowej PAN i Narodowe Centrum Badań Jądrowych uroczyście otworzyli Dyrektorzy prof. Tadeusz Lesiak oraz prof. Krzysztof Kurek prezentując swoje Instytuty. Uczestnicy mogli usłyszeć o zasadach i perspektywach współpracy z największymi infrastrukturami naukowymi w Europie od pracowników bezpośrednio zaangażowanych w procesy realizacji zamówień oraz projektów badawczych badawczo-rozwojowych: Joshua Davison (CERN), Daval Mehdi (F4E, ITER), Antonio Bonucci (E-XFEL) oraz Aleś Hala (ELI ERIC). Polscy przedsiębiorcy mieli także okazję usłyszeć o..dobrych praktykach współpracy z tymi centrami nauki. Swoimi doświadczeniami podzielili się Artur Zeh (FORMAT), Marcin Orzechowski (BIMO) i Sylwester Chojnowski (CREOTECH). Wydarzenie zakończyło się serią ponad czterdziestu indywidualnych spotkań B2S polskich przedsiębiorców z przedstawicielami prezentowanych infrastruktur i organizacji międzynarodowych, które zainicjowały rozmowy o przyszłej współpracy.

Zaprezentowano również nadchodzące wydarzenie pt. Big Science Business Forum 2024 (BSBF 2024), które odbędzie się od 1 do 4 października 2024 r. w Trieście we Włoszech. BSBF 2024 będzie trzecią edycją wydarzenia po sukcesie poprzednich edycji w Kopenhadze (2018) i Granadzie (2022). "Duże zainteresowanie tym wydarzeniem skłoniło Nas do zaplanowania organizacji kolejnego spotkania dla polskich przedsiębiorców, być może już jesienią tego roku" – powiedział organizator tego wydarzenia dr hab. Dariusz Bocian, Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Technicznych IFJ PAN.


KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

W dniach 17-19 października 2023 r. w Kołobrzegu odbyła się 50. Jubileuszowa Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Celem konferencji była wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i promowanie nowych pomysłów pomiędzy naukowcami z różnych ośrodków badawczych oraz przede wszystkim z polskich i zagranicznych laboratoriów zajmujących się szeroko rozumianymi badaniami nieniszczącymi. Ważnym aspektem konferencji były tematy związane ze szkoleniem personelu, akredytacją laboratoriów badań nieniszczących, a także nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących. Podczas konferencji tematy związane z ochroną radiologiczną pracowników pracujących w przemyśle, a w szczególności zajmujących się badaniami nieniszczącymi oraz zagadnienia związane z dozymetrią neutronową przedstawili pracownicy IFJ PAN - dr. inż. Izabela Milcewicz-Mika oraz prof. Maciej Budzanowski. Sesjom naukowym konferencji towarzyszyła wystawa, na której prezentowano najnowsze rozwiązania w zakresie badań nieniszczących. Podczas wspomnianej wystawy Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i.....Środowiskowej IFJ PAN przedstawiło swoje możliwości pomiarowe w zakresie pomiaru dawek indywidualnych oraz środowiskowych od promieniowania jonizującego.


KONGRES NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA

W dniach 3-5 czerwca 2023 r. na terenie Politechniki Warszawskiej i Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu odbył się Kongres Nauka dla Społeczeństwa. Kongres był współorganizowany przez: Radę Główną Instytutów Badawczych, Politechnikę Warszawską, Sieć Badawczą Łukasiewicz, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Badań Edukacyjnych z udziałem grona naukowców z instytutów naukowych PAN oraz ośrodków uniwersyteckich. Celem Kongresu było przedstawienie osiągnięć polskich jednostek naukowych i ośrodków edukacyjnych, które po wdrożeniu mają istotny wpływ na rozwój współczesnego społeczeństwa w naszym kraju. Debatom merytorycznym towarzyszyły wystawy jednostek naukowych ilustrujące współczesne osiągnięcia nauki oraz miasteczko zdrowia, w którym oferowano różne usługi medyczne, a także prezentowano najnowsze rozwiązania i wdrożenia w zakresie ochrony zdrowia. Niezwykle ważnym uczestnikiem tego wydarzenia był Instytut Fizyki Jądrowej PAN. Reprezentanci Instytutu opowiadali o działalności Centrum Cyklotronowego Bronowice, informowali odwiedzających o wkładzie Instytutu w rozwój nowoczesnych metod dozymetrii i ochrony radiologicznej oraz promowali laboratoria IFJ PAN, które na co dzień prowadzą pomiary w celu ochrony pracowników narażonych na promieniowanie (LADIS) oraz analizy środowiskowe mające na celu ochronę zdrowia mieszkańców (LER). Podczas sesji plenarnej uczestnicy mieli również okazję wysłuchać wykładów prof. Macieja Budzanowskiego oraz prof. Renaty Kopeć szczegółowo omawiających aktualny stan wiedzy i progres w tych dziedzinach.


IFJ PAN NA TARGACH INTARG

Podczas renomowanych targów innowacji INTARG (Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG), które odbywały się w dniach 24-25 maja 2023 r. w Katowicach, Zespół ds. Komercjalizacji IFJ PAN zaprezentował uczestnikom wydarzenia potencjał naukowy Instytutu.

Członkowie Zespołu informowali o prowadzonych w IFJ PAN zaawansowanych badaniach, opatentowanych wynalazkach, szerokiej gamie wyspecjalizowanych usług świadczonych przez Instytut, w szczególności usług w zakresie badań dozymetrycznych, zapewniania ochrony radiologicznej oraz leczenia nowotworów z zastosowaniem terapii protonowej. Udział w targach stanowił także okazję do nawiązania cennych kontaktów z przedstawicielami innych jednostek badawczo-rozwojowych oraz świata biznesu, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą w zakresie działalności innowacyjnej i podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych.


WYKŁADY

15 czerwca 2023 r., dr inż. Krzysztof Maternicki, Dział Ochrony Własności Intelektualnej Centrum Innowacji Politechniki Warszawskiej, wykład pt. "Przegląd zagadnień transferu technologii realizowanych w krajowych jednostkach naukowo-badawczych".