Oferta usług naukowych

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk oprócz badań podstawowych, interdyscyplinarnych i stosowanych, wykonuje także związane z tematyką działalności Instytutu wysoko specjalistyczne ekspertyzy, analizy i usługi naukowe, na zlecenie różnych podmiotów, w tym osób prywatnych. Dotyczy to zwłaszcza obszarów takich jak dozymetria i ochrona radiologiczna, monitorowanie skażeń środowiska, jądrowe metody stosowane w geofizyce poszukiwawczej, czy komputerowe badania materiałów, w których to obszarach specjaliści Instytutu reprezentują światowy poziom.

W Instytucie działają cztery laboratoria z metodami akredytowanymi: