Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2018/2019 była ostatnią rekrutacją w Międzynarodowym Studium Doktoranckim IFJ PAN. Dnia 6 maja 2019 r. została utworzona Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (KISD). Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne. Kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone jest na podstawie obowiązujących przepisów wprowadzających ustawę (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r.). Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji obowiązującym w KISD.