Namiot Młodego Naukowca


Naukowcy to osoby, których główną pasją jest nauka. Wkładają całe swoje serce w zgłębianie wiedzy. Uwielbiają prace w świetnie wyposażonych laboratoriach. Jednak często pracują też w trudnych i niesprzyjających warunkach. Wszystko po to, aby zrozumieć otaczający nas świat.

Chcemy zarazić młodych, ambitnych ludzi tą pasją do nauki, przedstawiając im intrygujące oblicze fizyki. Dlatego pragniemy zorganizować warsztaty dla dzieci, które odbędą się w niezwykłym miejscu: w namiocie usytuowanym na terenie IFJ PAN wśród pięknej zieleni i drzew.

Dowiedz się więcej

Instytut Fizyki Jądrowej PAN


INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego PAN jest miejscem wyjątkowym, znajduje się w cichej dzielnicy Bronowice. Na co dzień wstęp do instytutu jest ograniczony i wymaga imiennej przepustki. Jedynie takie wydarzenia jak planowane warsztaty dla dzieci pozwalają otworzyć się na szersze grono odwiedzających i zaprezentować nie tylko wspaniały park okalający nasz Instytut czy imponującą infrastrukturę badawczą, ale przede wszystkim pozwalają na przybliżenie tematyki badawczej jaką zajmujemy się na co dzień w IFJ PAN.

IFJ PAN

Namiot Młodego Naukowca


Projekt „Namiot Młodego Naukowca” zakłada zorganizowanie cyklu warsztatów dla dzieci w wieku 6 - 15 lat. Podczas wakacji planujemy zorganizować 15 różnych warsztatów dla dzieci z podziałem na 2 grupy wiekowe, czyli łącznie 30 warsztatów podczas jednych wakacji.

Projekt zakłada, że zajęcia odbędą się w 2023 i 2024 roku, zatem łącznie zorganizujemy 60 warsztatów. Każde zajęcia przewidują 30 osobową liczebność grupy. To oznacza, że uczestnikami projektu będzie łącznie 1800 osób.

Każde zajęcia będą przybliżały uczestnikom zagadnienie z fizyki. Prowadzący opowiedzą o tym zagadnieniu, następnie każdy uczestnik wcieli się w role młodego naukowca i wykona model prostego urządzenia fizycznego lub eksperyment fizyczny (z zależności od zagadnienia). Modele wykonane na zajęciach można zabrać do domu.

Warsztaty będą odbywały się od poniedziałku do piątku, w godzinach przedpołudniowych dla dzieci młodszych i w godzinach popołudniowych dla dzieci starszych. Każde zajęcia potrwają 4 godziny lekcyjne, w trakcie których będzie przerwa.

Nauka

Modelowanie

Eksperymenty

Pasja

Warsztaty 2023


17 lipca 2023 - 4 sierpnia 2023

Podczas trzech wakacyjnych tygodni zorganizowany zostanie cykl 15 różnych warsztatów dla dzieci w wieku 6 - 15 lat.

W każdym dniu odbędą się warsztaty dla dwóch grup wiekowych. Do grupy młodszej można zapisywać uczestników w wieku od 6 do 10 lat, zaś do grupy starszej od 11 do 15 lat. Zajęcia dla grupy młodszej będą odbywały się od poniedziałku do piątku od godziny 9:00, zaś dla grupy starszej od 13:00. Każde warsztaty potrwają 4 godziny lekcyjne z 15 minutową przerwą, a podczas przerwy na każdego uczestnika będzie czekał drobny poczęstunek.
A to oznacza, że czeka na Was 30 wspaniałych warsztatów.

Rejestracja do warsztatów Namiot Młodego Naukowca rozpocznie się 3 lipca 2023 roku o godzinie 10:00.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Regulamin


Plan warsztatów „Namiot Młodego Naukowca” 2023

Uczestnicy warsztatów poprzez eksperymenty lub budowę prostych modeli i urządzeń fizycznych będą mogli przekonać się jak one działają. Prowadzący omówią zjawiska fizyczne wykorzystane w tych eksperymentach/urządzeniach. Po skończonych zajęciach zbudowane urządzenia można będzie zabrać do domu.

1. 17 lipca 2023
Statki powietrzne
Pasjonujące zajęcia, podczas których zgłębimy tajniki lotnictwa i zrozumiemy, m. in. dlaczego samoloty są w stanie latać. Uczestnicy będą mieli okazję odkryć fascynujący świat aerodynamiki i zasad działania statków powietrznych. Będą mogli projektować i modyfikować konstrukcje statków powietrznych, aby uzyskać pożądane właściwości lotne.
Warsztaty poprowadzi: dr Dominika Kuźma

2. 18 lipca 2023
Czy światło białe naprawdę jest białe?
Zbadamy naturę światła. Zobaczymy, że różne źródła światła nie świecą w ten sam sposób. Zrobimy przyrząd służący do otrzymywania i analizowania widm różnych źródeł światła.
Warsztaty poprowadzi: dr hab. Agnieszka Kulińska

3. 19 lipca 2023
Fala wahadeł
Czasem fizyka może być wykorzystana do tworzenia piękna. Sztuka kinetyczna opiera się na wykorzystaniu ruchu, który można kontrolować stosując proste prawa fizyczne. W tym przypadku wykorzystamy fale i ruch harmoniczny do stworzenia hipnotyzującego zjawiska.
Warsztaty poprowadzi: dr hab. Piotr M. Zieliński

4. 20 lipca 2023
Wyścigi samochodów magnetycznych
Sprawdzimy działanie magnesów na różne obiekty, zobaczymy jak wyglądają linie pola magnetycznego. Zbudujemy pojazdy poruszane magnesami i zobaczymy, który będzie najszybszy.
Warsztaty poprowadzi: dr hab. Agnieszka Kulińska

5. 21 lipca 2023
Kolory
Podczas zajęć uczestnicy będą zachęcani do aktywnego eksperymentowania, obserwacji i dyskusji. Będą mieli okazję badać różne właściwości kolorów, ich kombinacje i zastosowania praktyczne.
Warsztaty poprowadzi: dr Izabela Babiarz / dr Dominika Kuźma

6. 24 lipca 2023
Mowa, śpiew, muzyka – propagacja dźwięku
Przekazywanie dźwięku na znaczne odległości może być wyzwaniem, ponieważ dźwięk ma tendencję do rozpraszania się i tracenia intensywności wraz ze wzrostem odległości. W ramach tych zajęć uczestnicy będą mieli możliwość eksperymentowania z różnymi metodami przekazywania dźwięku na znaczne odległości. Badanie różnych materiałów i technik budowy urządzeń pozwoli na ocenę ich skuteczności w kategoriach takich jak: głośność, przejrzystość, wysokość dźwięku i ton.
Warsztaty poprowadzi: prof. dr hab. Piotr Zieliński / dr Dominika Kuźma

7. 25 lipca 2023
Co jest za Wielką Wodą? – czyli o tym dlaczego statki nie toną?
Czy zastanawialiście się dlaczego statki pływają? Dlaczego statki mogą transportować różne ciężkie przedmioty? Jakie są rodzaje napędów statku? Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli szansę na uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania wykonując samodzielnie eksperymenty. Będą mieli również okazję samodzielnie wykonać różne modele statków, które zostaną przez nich przetestowane.
Warsztaty poprowadzi: dr Anna Mrozik

8. 26 lipca 2023
Fascynujący świat symetrii
Odkryjemy różne rodzaje symetrii obecne w przyrodzie, sztuce, matematyce i innych dziedzinach. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość odkrywania i tworzenia symetrycznych wzorów i obiektów. Zapoznamy się z zaskakującym zjawiskiem spontanicznego łamania symetrii, które występuje w różnych rodzajach materiałów, a nawet we Wszechświecie.
Warsztaty poprowadzi: prof. dr hab. Piotr Zieliński / dr Dominika Kuźma

9. 27 lipca 2023
Model cyklu hydrologicznego
Cykl hydrologiczny jest niezwykle istotnym procesem dla życia na Ziemi, ponieważ zapewnia dostęp do wody słodkiej, podtrzymuje roślinność, napędza obiegi atmosferyczne i wpływa na pogodę oraz klimat na naszej planecie. Cykl hydrologiczny znany jest również jako obieg wody. To proces, który obejmuje parowanie, kondensację, opady atmosferyczne, spływ powierzchniowy i infiltrację.
Warsztaty poprowadzi: dr Anna Mrozik

10. 28 lipca 2023
Ruch powietrza to wiatr
Podczas zajęć przyjrzymy się temu ciekawemu zjawisku atmosferycznemu poprzez praktyczne eksperymenty i budowę modeli urządzeń służących do badania wiatru.
Warsztaty poprowadzi: dr Dominika Kuźma

11. 31 lipca 2023
Camera Obscura, czyli o fotografii bez obiektywu
Czasem fizyka może być wykorzystana do rejestrowania piękna. Sztuka fotografii narodziła się w wyniku wykorzystaniu podstawowego prawa optyki geometrycznej, zgodnie z którym światło biegnie po linii prostej. Skorzystamy z tego prawa by poznać zasadę powstawania obrazu w naszym oku i zbudować protoplastę współczesnych aparatów fotograficznych.
Warsztaty poprowadzi: dr hab. Piotr M. Zieliński

12. 1 sierpnia 2023
Ekologia – nauka w służbie Ziemi
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają wiadomości dotyczące ekosystemu naszej planety oraz poznają zależności w nim panujące. Poruszany będzie problem negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Uczniowie dowiedzą się, jak każdego dnia mogą pomagać środowisku naturalnemu poprzez dokonywanie właściwych i odpowiedzialnych wyborów oraz jak dodatkowo możemy wspierać naszą planetę.
Warsztaty poprowadzi: dr Dominik Grządziel

13. 2 sierpnia 2023
Owocowe baterie
Czy z cytryny da się wycisnąć energię elektryczną, która będzie w stanie zaświecić diodę? Okazuje się, ze tak, choć nie bezpośrednio. Cytryna zawiera soki, które są elektrolitem, czyli substancją przewodzącą prąd eklektyczny. Gdy umieścimy w cytrynie dwa różne metale może wygenerować napięcie elektrochemiczne, które teoretycznie mogłoby zasilić niewielkie urządzenie elektryczne.
Warsztaty poprowadzi: dr Anna Mrozik

14. 3 sierpnia 2023
Zjawisko konwekcji
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają czym jest proces konwekcji oraz jego zastosowanie i działanie w otaczającym nas świecie. Zostanie wytłumaczony przebieg procesu konwekcji oraz podane zostaną przykłady jego działania w przyrodzie: cyrkulacja atmosfery, powstawanie chmur i prądów. Jako część doświadczalna zaprezentowane zostaną przykłady działania procesu konwekcji w gazach i cieczach.
Warsztaty poprowadzi: dr Dominik Grządziel

15. 4 sierpnia 2023
Pojazdy kosmiczne
Zapraszamy wszystkich przyszłych astronautów, marzycieli o podróżach kosmicznych oraz fascynatów kosmosem na kosmiczne warsztaty konstrukcyjne. Jaki mamy plan? Dowiemy się kilku faktów i ciekawostek o wyprawach kosmicznych. Wykorzystamy także kilka domowych przedmiotów do stworzenia kosmicznej misji statkiem kosmicznym lub marsjańskim łazikiem.
Warsztaty poprowadzi: dr Dominika Kuźma

Serdecznie zapraszamy!

Zarejestruj się

Kontakt


Napisz do nas nmn@ifj.edu.pl

+48 12 662 8321

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
Logo Społeczna Odpowiedzialność Nauki
Logo Namiot Młodego Naukowca
Logo IFJ PAN

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, nr projektu SONP/SP/550683/2022 kwota dofinansowania 211 490,00 zł całkowita wartość projektu 235 227,00 zł