Zakład Promieni Kosmicznych i Neutrin (NZ15)

Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Góra
tel: 12 662 8406
e-mail: Dariusz.Gora@ifj.edu.pl
strona www: http://auger.ifj.edu.pl

Sekretariat: mgr Beata Murzyn, mgr Monika Ławik

tel: 12 662 8010, 12 662 8011
fax: 12 662 8012
e-mail: Beata.Murzyn@ifj.edu.pl
e-mail: Monika.Lawik@ifj.edu.pl
e-mail: hepsec@ifj.edu.pl

Zespół

 • dr David Alvarez Castillo
 • dr Marcela Batkiewicz-Kwaśniak
 • dr Nataliia Borodai
 • prof. dr hab. Dariusz Góra
 • dr hab. Piotr Homola
 • dr Swathi Karanth
 • Konrad Kopański
 • mgr Megha Mogarkar
 • mgr inż. Wojciech Noga
 • dr hab. Jan Pękala
 • mgr Shreya Sharma
 • dr hab. Jarosław Stasielak
 • mgr inż. Sławomir Stuglik
 • dr hab. Tomasz Wąchała
 • prof. dr hab. Henryk Wilczyński
 • mgr Rafał Wroński
 • prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
 • dr Grzegorz Żarnecki