Oddział Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych (NO2)

Kierownik: prof. dr hab. Adam Maj
tel: 12 662 8141
e-mail: Adam.Maj@ifj.edu.pl

Sekretariat:

mgr inż. Beata Gaudyn
e-mail: Beata.Gaudyn@ifj.edu.pl

mgr Olga Sułek-Zarosińska
tel: 12 662 8202
e-mail: Olga.Sulek@ifj.edu.pl

fax: 12 662 8423

Zakłady