Zakład Teorii Silnych Oddziaływań i Układów Wielu Ciał (NZ21)

Kierownik: Prof. dr hab. Antoni Szczurek
tel: 12 662 8212
e-mail: Antoni.Szczurek@ifj.edu.pl
strona www: http://www.ifj.edu.pl/dept/no2/nz21/

Zespół

 • dr hab. Andrzej Adamczak, prof. IFJ PAN
 • dr Yannen Jadanathen
 • dr Agnieszka Kamińska-Tabor
 • dr Mariola Kłusek-Gawenda
 • dr Piotr Lebiedowicz
 • dr Rafał Maciuła
 • dr hab. Katarzyna Mazurek
 • dr hab. Jacek Okołowicz, prof. IFJ PAN
 • dr hab. Wolfgang Schäfer, prof. IFJ PAN
 • dr hab. Tomasz Srokowski, prof. IFJ PAN
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek

Doktoranci i studenci

 • mgr inż. Izabela Babiarz