Zakład Teorii Silnych Oddziaływań i Układów Wielu Ciał (NZ21)

Kierownik: Prof. dr hab. Antoni Szczurek
tel: 12 662 8212
e-mail: Antoni.Szczurek@ifj.edu.pl
strona www: http://www.ifj.edu.pl/dept/no2/nz21/

Zespół

  • dr inż. Izabela Babiarz
  • dr Mariola Kłusek-Gawenda
  • prof. Oleksandr Korchyn
  • dr Piotr Lebiedowicz
  • dr Rafał Maciuła
  • dr hab. Katarzyna Mazurek
  • dr hab. Wolfgang Schäfer, prof. IFJ PAN
  • prof. dr hab. Antoni Szczurek

Doktoranci i studenci

  • mgr Nikhil Krishna