Zakład Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadronów (NZ23)

Kierownik: Prof. dr hab. Marek Kowalski
tel: 12 662 8074
e-mail: Marek.Kowalski@ifj.edu.pl

Podstawowa aktywność naukowa Zakładu skoncentrowana jest wokół badań reakcji jądrowych przy bardzo wysokich energiach. Szeroki zakres zagadnień (ewolucja od oddziaływań elementarnych do zderzeń cięzkich jonów, miękka fizyka hadronowa, poszukiwanie Plazmy Kwarkowo-Gluonowej) jest badany w przedziale energii od √s=6 GeV do √s=5.5. TeV.

Zespół krakowski bierze udział w jednym z glównych eksperymentów na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN, ALICE. Jest również zaangażowany w analizę danych z zakończonego już eksperymentu NA49 na akceleratorze SPS (Super Proton Synchrotron) w CERN. Wkład Zakładu do obu eksperymentów to konstrukcja detektorów i ich symulacje komputerowe, kalibracja, udział w sesjach zbierania danycch, analiza i interpretacja danych fizycznych. Chociaż prace Zakładu koncentrują się na badaniach eksperymantalnych, utrzymywana jest ścisła współpraca z teoretykami. Zakład ściśle współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi jak CERN, GSI w Darmstadcie i wieloma innymi. W zakres działalności Zakładu wchodzi także praca dydaktyczna i popularyzatorska jak udział w Festiwalach Nauki, Dniach Otwartych Instytutu itp. Oferujemy także programy magisterskie i doktoranckie.

Zespół

 • dr Nikolaos Davis
 • prof. dr hab. Jan Figiel, emeritus
 • prof. dr hab. Lidia Görlich, emeritus
 • prof. dr hab. Marek Kowalski
 • dr Sándor Lökös
 • dr Antoni Marcinek
 • dr hab. Adam Matyja
 • dr hab. Jacek Otwinowski, prof. IFJ PAN
 • dr hab. Andrzej Rybicki, prof. IFJ PAN
 • dr Iwona Sputowska
 • dr Sahil Upadhyaya
 • dr Ozvenchuk Vitalii

Doktoranci i studenci

 • mgr Sneha Bhosale
 • mgr Sebastian Bysiak
 • mgr Himanshu Sharma