Zakład Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadronów (NZ23)

Kierownik: Prof. dr hab. Marek Kowalski
tel: 12 662 8074
e-mail: Marek.Kowalski@ifj.edu.pl

Podstawowa aktywność naukowa Zakładu skoncentrowana jest wokół badań reakcji jądrowych przy bardzo wysokich energiach. Szeroki zakres zagadnień (ewolucja od oddziaływań elementarnych do zderzeń ciężkich jonów, nieperturbacyjna fizyka hadronowa, poszukiwanie Plazmy Kwarkowo-Gluonowej) jest badany w przedziale energii od √sNN=6 GeV do √s=5.5. TeV.

Zespół IFJ PAN bierze udział w dwóch eksperymentach w CERN, ALICE na Wielkim Zderzaczu Hadronów oraz NA61/SHINE na akceleratorze SPS (Super Proton Synchrotron). Wkład Zakładu do obu eksperymentów to konstrukcja detektorów i ich symulacje komputerowe, rozbudowa i nadzór nad oprogramowaniem, kalibracja, udział w sesjach zbierania danych, analiza i interpretacja danych fizycznych. Chociaż prace Zakładu koncentrują się na badaniach eksperymentalnych, utrzymywana jest ścisła współpraca z teoretykami. Zakład ściśle współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi jak CERN, GSI w Darmstadcie i wieloma innymi. W zakres działalności Zakładu wchodzi także praca dydaktyczna i popularyzatorska jak udział w Festiwalach Nauki, Dniach Otwartych Instytutu itp. Oferujemy także programy magisterskie i doktoranckie.

Zespół

 • dr Nikolaos Davis
 • prof. dr hab. Jan Figiel, emeritus
 • prof. dr hab. Lidia Görlich, emeritus
 • prof. dr hab. Marek Kowalski
 • dr Sándor Lökös
 • dr Antoni Marcinek
 • dr hab. Adam Matyja
 • dr hab. Jacek Otwinowski, prof. IFJ PAN
 • dr Vitalii Ozvenchuk
 • prof. dr hab. Andrzej Rybicki
 • dr Harsh Shah
 • dr Iwona Sputowska
 • dr Sahil Upadhyaya

Doktoranci i studenci

 • mgr Łukasz Rozpłochowski