Zakład Reakcji Jądrowych i Procesów Hadronowych (NZ24)

Kierownik: dr hab. Adam Kozela, prof. IFJ PAN
tel: 12 662 8290
e-mail: Adam.Kozela@ifj.edu.pl
strona www: http://nz24.ifj.edu.pl/

Zespół

  • dr hab. Izabela Ciepał
  • dr hab. Adam Kozela, prof. IFJ PAN
  • dr hab. Jerzy Łukasik, prof. IFJ PAN
  • dr Wiktor Parol
  • dr hab. Piotr Pawłowski
  • dr hab. Krzysztof Pysz, prof. IFJ PAN

Doktoranci i studenci

  • mgr Karishma Dhanmeher
  • mgr inż. Bogusław Włoch