Zakład Magnetyzmu Molekularnego (NZ37)

Kierownik: dr hab. Magdalena Fitta
tel: 12 662 8374
e-mail: magdalena.fitta@ifj.edu.pl
strona www: https://www.ifj.edu.pl/oddzialy/no3/nz37/

Zespół

  • dr hab. Magdalena Fitta
  • dr Jędrzej Kobylarczyk
  • dr inż. Piotr Konieczny
  • dr hab. Robert Pełka, prof. IFJ PAN

Doktoranci

  • mgr inż. Dominik Czernia
  • mgr Aleksandra Pacanowska
  • mgr inż. Wojciech Sas