Oddział Fizyki Teoretycznej (NO4)

Kierownik: prof. dr hab. Maciej Skrzypek
tel: 12 662 8347
e-mail: Maciej.Skrzypek@ifj.edu.pl

Sekretariat: mgr Katarzyna Krzywda
tel: 12 662 8221
fax: 12 662 8002
e-mail: Katarzyna.Krzywda@ifj.edu.pl

Zakłady